Uuden aallon yliopisto

Lukuaika: 6 minuuttia

Uuden aallon yliopisto

Uuden aallon yliopisto

Emme kirjoita vain tulevien yliopistojen puolesta, vaan toteamme, että uudet yliopistot ovat jo täällä.

Yliopisto ei ole siellä, missä Suomen laki ja asetus sanovat sen olevan (”viralliset yliopistot”), vaan siellä, missä jo tasa-arvoiset ja jo oppivat ihmiset yhdessä toistensa avulla ymmärtävät, tutkivat ja oppivat. Yliopistovallankumous on jo tapahtunut.

Tulevilla yliopistoilla on sijansa, ne pitää tunnistaa ja tunnustaa. Se, että jokainen meistä on elämän opetuslapsi, ei ole haihattelua, vaan kylmää faktaa ja kova tosiasia. Sen sijaan ajatus yliopistosta välineenä, jota tarkkaan taloudellisesti ja korkeakoulupoliittisesti ohjailemalla voidaan käyttää innovaatiokoneena tai kansantalouden kasvattajana, on kaunis haave ja idealismia, joka ei kestä todellisuuden testiä suuressa (vrt. kapitalistisesta taloudesta aiheutuvat ongelmat) eikä pienessä (tehotaloudesta aiheutuvat psyykkissosiaaliset ongelmat).

Yliopistopoliittista realismia on ajatella, paljonko opiskelija syö päivässä, ja mistä hänen syömänsä ruoka tulee. Realismia on ajatella, kuinka paljon energiaa luentosalin lämmittäminen vaatii, ja miten se tuotetaan. Realismia on kysyä, missä yliopistoilla voi nukkua, rakastella ja pilkata rehtoraattia. Kilpailukyvyn käsittein puhuminen ei ole realismia, vaan suvustaan huonontunutta surrealismia.

On tarpeen kysyä, miten yliopistot kohtelevat ihmisten haluja ja toiveita. Viralliset yliopistot muotoilevat osallisensa rakenteidensa mukaisiksi. Vasaralle kaikki näyttää naulalta, tuottavalle yliopistolle raportoitavilta saavutuksilta. Kaikki yliopistolliset rakenteet on määriteltävä uudelleen niiden välttämättömyydestä ja välittömyydestä käsin. Ulkokohtaiset ja yhdessä määritellyille tarpeille vieraat rakenteet sietävät mennä.

Uuden yliopistolain lupaama autonomia ei riitä. Me tulimme yliopistoon vapauden vuoksi, ja jos se on paennut, virallinen nyky-yliopisto saa mennä. Tulta ei tehdä uudelleen käsiä hieromalla.

_______________

Helsingin äärieurooppalainen tutkimushuippuyliopisto eli Mörköyliopisto

Ei aikaakaan, kun Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu muodostavat kolmipäisen hirviön, jonka sieraimista valuu mammonaa kuin sammosta. Tulevasta Helsingin Mörköyliopistosta (HMY) koulutetaan elinkeinoelämän sisäsiisti kerberos.

Mörköyliopiston paratiisipuutarhoissa huippuosaajamme keskustelevat virtuaalisissa kahvipöydissä bioprosessitekniikan sovelluksista abstraktiin ekspressionismiin. Mörköyliopiston ainoa akateeminen arvo Hyper Master of Innovation suoritetaan kolmessa viikossa etäopiskeluna. Tutkinto maksaa 10 000 euroa valkoisille eurooppalaisille ja 50 000 kaikille muille.

Mörköyliopiston supervoima on taiteellisen, kaupallisen ja teknisen tietotaidon saumaton yhdistelmä. Huippuyliopistossa kauppatietieteen opiskelija laatii surrealistisvaikutteisia liiketoimintasuunnitelmia, ja taikkilainen kuvataiteilija pääsee käyttämään installaatioissaan uusinta rakettitekniikkaa ja hiukkaskiihdyttimiä. Elämä on lumottua, sini lasten silmissä syvenee. Kirpeänä syysyönä innovaatiot räiskyvät Otaniemen taivaalla, ja Raimo Sailas toteaa, että maailma on valmis.

_______________

In-yer-face-yliopisto

Yliopisto tähtää laajamittaiseen ja sarjalliseen yhteiskunnalliseen provokaatioon. Syyslukukausi käytetään häpeämättömien iskulauseiden keksimiseen ja epäsovinnaisuuksien testauksiin työryhmissä. Keväällä tutkimusryhmät jalkautuvat kaduille, eduskunnan kahvilaan ja oopperoiden lämpiöihin.

Kokeellisen elämän mahdollisuuksien kartoittamiseen tarvitaan kokeellinen yliopisto, joka uskaltaa altistua ja altistaa. Antonin Artaud`n teatterin henkeen se ”tahtoo panna silmäluomet tanssimaan, parikkain yhdessä kyynärpäiden, polvilumpioiden, reisiluiden ja varpaiden kanssa, ja kaikkien on se nähtävä.”

_______________

Sissiyliopisto

Tutkimusryhmät järjestetään epähieararkisiksi soluiksi. Kukin solu voi kutsua itseään sissiyliopiston osaksi ja toimia sen nimissä, tai itsenään. Sissiyliopiston toimijat ovat tasa-arvoisia keskenään, ainakin luulevat olevansa. Toiminta järjestäytyy kunnian, rituaalien ja keskinäisen arvostuksen perusteella. Solu ja solujen ryhmä voi omaksua ja kopioida toimintatapoja toisiltaan; se voi myös toimia täysin itsenäisesti. Sissiyliopisto on fraktaalinen, kaksineuvoinen ja lisääntyy myös jakautumalla ja monistumalla.

Sissiyliopistolla ei ole rehtoria, eikä keskuskampusta. Emeritukset ja emeritat, kokeneet kollegat toimivat neuvonantajina, neuvottelijoina, avustajina ja esikuvina; eivät johtajina tai esimiehinä. Sissiyliopisto etsii yhteiskunnallisia ratkeamispisteitä, puhkoo paradigmoihin pakopisteitä ja uhraa itsensä asettaessaan hallintavallalle mahdottoman kysymyksen. Solut liikkuvat yhtä aikaa kaikkiin suuntiin, eikä niitä silmällä näe.

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

_______________

Keskiaikainen yliopisto

Ruokavalio koostuu pääosin juureksista, ja yliopistoissa keskitytään vapaisiin taiteisiin, joita on pian jo toistakymmentä. Universitas on oppineiden ja oppilaiden itsenäinen kilta. Opiskelijat ovat virkavallan koskemattomissa useimmissa Euroopan sivistyskaupungeissa ja kaikilla kampusalueilla. Luennot pidetään siellä, missä tilaa on.

Opiskeluun on vähän nykyistä enemmän aikaa: kandiksi kuudessa vuodessa ja 12 vuoden maisteris-opinnot päälle. Aristoteleella on Euroopan kovin viiteindeksi. Tuottavuus lasketaan pelastettujen sielujen määrässä, ja meillä on vuosisadat aikaa väitellä enkelien hierarkiasta ja itujen oikeista istutusajoista.

_______________

Autonominen globaali yliopisto AGY

Jotta AGY (Autonomous Global University AGU) olisi autonominen, sen tietotoimintojen täytyy olla vapaita poliittisesta, taloudellisesa ja sotilaallisesta painostuksesta. AGY ei ole vain tiedon tuotannon paikka. Se on samalla tiedon tuottajien yhteistyön paikka ja paikka, jossa he voivat välttyä toimimasta yhdessä globaalin tietohallinnon kanssa.

AGYn on selvitettävä, miksi tietomme käännetään meitä vastaan. Sen on luotava solidaarisuutta  yliopiston rajojen yli. Se ei ole luovuuden ja tuotannon linnake. Se on dialogin, solidaarisuuden ja järjestäytymisen elin. Sen on pyrittävä organisoimaan tiedon tuottajien suhteellisen etuoikeutettu joukko haastamaan globaalit riiston ja väkivallan mekanismit. Sen on paljastettava tavat, joilla tiedosta tulee voitontavoittelun väline ja ase yhteiskuntaa vastaan. Sen on vapautettava tieto näistä ehdoista.

Näitä tarkoituksia varten AGYn on levitettävä yhteistoiminnasta kieltäytymisen virusta kaikille yliopistoille. Yhteisöllinen itsekasvatus vastustaa tiedon tuottajien tyhmistämistä ja pyrkii vapauttamaan tiedon dekaanien, johtajien, managerien ja vuokraisäntien käsistä.

AGY on paikka dialogeille ja käännöksille kieleltä toiselle. Se kylvää siemeniä tiedon satyagraha-liikkeelle. Tiedon satyagraha tarkoittaa, että episteemisten arvojen täytyy olla erillään markkina-arvoista ja yhteydessä totuuteen ja oikeuteen.

_______________

Reservaattiyliopisto

Ahvenanmaan saaristoon perustetaan Suomen tuottavimmille innovaattoreille oma tutkimusreservaatti. Kahdessa kvartaalissa, valtavien taloussatsauksien ja väestönsiirtojen siivittämänä, Ålands Otroligt Universitet (ÅOU) on jo saavuttanut Yhdysvaltojen kärkiyliopistot kaikilla kansainvälisen kilpailukyvyn mittareilla. Se lähettää kerran viikossa maailmanlaajuisia tiedotteita, joissa hymyilevät tutkimusjohtajat kertovat ryhmiensä sensaatiomaisista läpimurroista, joiden kaupallista potentiaalia voi mitata vain kuolleiden sielujen määrässä.

Ulkopuoliset tarkkailijat käyvät kuukauden välein laskemassa referee-artikkelit ja keräämässä ruumiit. Reservaattiyliopistolaiset valmistautuvat auditointeihin kuin kaupunkisotaan: Heillä on aina kaikki hävittävänään, sillä tahra imagossa on polttojälki sielussa. Kerran vuodessa reservaatti aukaisee ovensa turisteille, ja koululaisryhmille tarjotaan opastettuja kierroksia tästä tiedonteon jo ”kadonneeksi luullusta muodosta, jonka uhanalaisuudelle vetää vertoja vain sen mielikuvituksen alamittaisuus”.

_______________

Invisible colleges

Näkymättömät yliopistot ovat siellä, missä yliopistolaiset itse. Ne ovat vertaisten, kaltaisten ja kollegoiden epävirallisia verkostoja, jotka kokoontuvat avoimina salaseuroina, epävirallisina lukupiireinä ja keskustelun juhlina. Tieteellinen ongelma selviää harvoin tutkimusinstrumenttien keskellä, kuten tieteen nerokuvasto tahtoo uskotella. Tieto syntyy kohtaamisesta, ja se on mahdollista missä tahansa. Vapaasti muodostuvat tutkimukselliset verkostot ovat tieteellisen tiedon hermosto. Tämä kirja on kirjoitettu näkymättömässä yliopistossa, jota ei tarvitse vaivautua auditoimaan.

_______________

Off-the-grid-yliopisto

Yliopisto on riippumaton sähköverkosta, tietoverkosta, tieverkosta. Aamulla keitetään porukalle puuro ja keliaakikoille poimitaan marjat. Kaikki tarvittava tuotetaan kampuksella. Käytössä on täydellinen kierrätys. Vailla lumoavaa tiedonvälitystä artikkelien julkaisuun ja yhteistyöhön virolaistutkijoiden kanssa käytetään pullopostia.

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

Kansallistottelemattomuuden nimissä yliopistolaiset eivät ole yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Kun totunnaiset järjestelmät sortuvat, Bataillen koottuja kopioidaan tuohille kodan nurkassa. Syksyllä kirjat vaihdetaan suolaan ja taljoihin. Off-the-grid-yliopiston erikoistapaus on metsästäjä-keräilijä-yliopisto, joka näkee maanviljelyn ja symbolisen kielen kaiken vieraantumisen syynä. Puuro tehdään kuusenkerkistä. Urbaaneissa ympäristöissä keräilyä harjoitetaan Agnès Vardan elokuvan Les Glaneurs et la glaneuse hengessä. Opetellaan kiviin piirtämistä.

_______________

Elämän, taidon, lihan yliopisto

Keinotekoiset raja-aidat tieteen, taiteen ja elämän väliltä kaadetaan. Kokeellista yliopistoa ei eroteta kokeellisesta elämästä. Yliopisto itsenäisenä instituutiona ja älyn luostarina voidaan unohtaa. Ajattelun mieli on kiinni jokahetkisessä elämässä, kaikki muu on antautumista vieraantumisen helppoudelle.

Arkielämä, taiteenteko ja akateemisuus ovat näin ollen toistensa jatkumoita. Etl-yliopistossa taiteen mahdollisuuksia tutkitaan, jotta olisi mahdoton sanoa, onko lavuaari, pyörätie tai nuppineula käyttöä varten vai taide-esine. Lopputyö voi olla veistetty kirveenvarsi tai performanssi, mutta mieluummin se sisältää kummatkin. Siitä mitä on tehty, keskustellaan yhdessä.

Oppiminen ja tutkiminen ei ole yksin henkinen prosessi, vaan yliopistolaiset ymmärretään kehoineen ja hermoineen, sukupolvineen ja -puolineen. Kukaan opiskelijoista ei ole uusi, vaan kaikki aloittavat omista taitotiedollisista lähtökohdistaan itselleen sopiviin suuntiin. Kyse ei ole institutionalisoidusta individualismista: elämän yliopistossa kulkee lankoja, jotka yhdistävät elävät hetkeksi toisiinsa ja tekevät mahdolliseksi taidot, jotka viralliset yliopistot ovat unohtaneet muistaa.

_______________

Köyhä yliopisto

Biolääketieteen instrumentistona on yksi jääkaappi ja kaksi kylmälaukkua. Henkilökunta ja opiskelijat työskentelevät samalla palkalla. Yksikään laitos ei kärsi rahoitusvajeesta. Tulosneuvotteluissa köyhä yliopisto vaatii budjettinsa leikkaamista nollaan. Stipendit jaetaan perunoina ja kynttilöinä.

Yliopisto valtaa uudisrakennuksia useita vuodessa. Keväästä syksyyn kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee metsässä. Lukuvuoden avajaisiin ruuat käydään dyykkaamassa, ja kiertää huhu, että kanslerilla on kiljupönttö pihisemässä.

_______________

Totalitaarinen yliopisto

Yliopistollinen valta annetaan yksiin käsiin, Totaalille, määrätyksi ajaksi. Totaali tekee valinnat, ratkaisut ja rekrytoinnit, muttei määrää suuntaa. Totaali luo tilaa toimia hallinnollisena puskurina, joka ajaa turhanaikaista paperi- ja hankelokaa muiden tieltä tunkiolle ja silppuriin, deletoi sähköpostipommitukset ja laittaa päälle automaattisen replyn niille, jotka eivät ymmärrä Totaalia.

Kaikki ymmärtävät, että Totaalin valta on hänellä vain yhteisestä sopimuksesta. Näin suora vallankäyttö tehdään mahdollisimman näkyväksi. Kukaan ei pääse selittelemään, että noudatti vain annettuja ohjeita tai noudatti vahvistettuja käytäntöjä. Kabinettipäätöset ja hyvä veli -verkostot menettävät merkityksensä. Kaikesta voi syyttää ja kiittää Totaalia, joka ottaa valtansa vastuulleen, kuten kunnon narrin pitääkin.

_______________

Lokavidaya-yliopisto

Tutkimusaiheet nousevat elämän välittömyydestä. Tutkimusaiheet pohditaan konsensushengessä kaikkien kävelyetäisyydellä asuvien kanssa. Jos yhteisymmärrystä aiheesta ei löydy, tutkimusta ei tehdä. Sen sijaan kirjoihin, kansiin ja You Tube -videopätkiin pistetään asuinalueen koko osaaminen. Kaikkien yli 50-vuotiaiden elämästä kirjoitetaan monologiromaani. Mäkisen talon omalaatuisista sähkö- ja laajakaistavedoista tehdään sinikopiopiirustus.

Lokavidaya-yliopistossa tutkimus ymmärretään elämäntapana ja elämänmuotona. Tieto on yhteisön palveluksessa. Yliopiston kolmea tehtävää ei ole tarpeen erottaa toisistaan, sillä ne ovat kasvaneet toisiinsa kiinni välittömyyden ja välttämättömyyden sitein. Yhteisön jäsenet elävät tiedosta ja tieto elää heissä.

_______________

Wikiyliopisto

mainos
Amanda Pasanen hymyilee. Teksti: "Äänestä luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. 232."

Avoimen julkaisemisen (open access) myötä tutkimusyhteisö on alkanut löytää takaisin juurilleen: kansallisista ja kielirajoista piittaamattomiin yhteistyömuotoihin. Wikipedia on osoittanut, että vapaaehtoistyö vapaiden sisältöjen tuottamisessa toimii. Tämä ei ollut yllätys kuten ei sekään, että vapaan tietosanakirjan Wikipedian sovelluksena syntyi Wikiversity, vapaa wikiopisto vapaine sisältöineen.

Wikiopiston toiminta perustuu teknisesti wikiin eli kaikille avoimeen ja muokattavissa olevaan tiedonhallintajärjestelmään, joka mahdollistaa monimuotoisen yhteistyöhön perustuvan opiskelun ja oppimisen. Wikipedian tekemisellä tai Wikiopiston vapailla oppimateriaaleilla ei ole rahallista markkina-arvoa, vaikka niillä saattaa olla huikea käyttöarvo ja merkitys.

Wikiopiston ei tarvitse olla alisteista taloudelle, kilpailukyvylle, työelämälle tai muulle opiskelun ulkoiselle tavoitteelle. Silti sitä voidaan käyttää myös ennalta määritellyn opiskelun apuvälineenä.

_______________

http://content.yudu.com/Library/A12e37/Tulevayliopisto

Tere Vadén on Tampereen yliopiston filosofian dosentti, Juha Suoranta on Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori ja Antti Salminen on päätoimittaja.

Tere Vadén, Juha Suoranta & Antti Salminen

  • 9.9.2009