Toisenlainen MySpace…

Lukuaika: 2 minuuttia

Toisenlainen MySpace…

…on mahdollinen. Bifo Berardin mukaan media-aktivismin keskeisin haaste on vapaiden verkostojen luominen.

Keskustelussa mediaomistuksen keskittymisestä ja vaihtoehtomedioiden luomisesta korostetaan usein vaihtoehtoisen tiedon levittämisen tarvetta. Esimerkiksi Indymedia-projektissa tavoitteena on luoda jakelukanava informaatiolle, jota valtamedia ei halua levittää.

Itse mediaa on pidetty toissijaisena kysymyksenä. Lokakuussa Helsingissä vieraillut media-aktivisti ja filosofi Franco “Bifo” Berardi kyseenalaistaa lähestymistavan. Bifon mukaan ajatus neutraalista teknisestä perustasta on mahdoton.

Mediatutkijoiden 1960-luvulta asti korostama ajatus välineen ja sisällön erottamattomuudesta on saanut vahvistusta yhteiskunnallisten liikkeiden kokemuksista: ”Keskeisin kysymys ei enää koske informaation välittämistä vaan autonomisten käyttäytymistapojen leviämistä työn ja kulutuksen piireihin”, Bifo väittää.

Internetin ja digitaalisen kulttuurin vaikutuksista erityisesti nuorten sosiaaliseen kanssakäymiseen on keskusteltu paljon. Jo pitkään on ollut selvää, ettei seuraus ole kanssakäymisen vähentyminen vaan sen luonteen muuttuminen.

Esimerkiksi MySpacen ja vastaavien verkostoitumissivustojen räjähdysmäinen nousu osoittaa, että suuri osa nuorten sosiaalisuudesta tapahtuu netin välityksellä. Bifon mukaan siinä, että median ja media-aktivismin keskeisimmät haasteet liittyvät sosiaalisten verkostojen luomiseen, ei sinänsä ole mitään uutta.

”Verkko on aina toiminut sosiaalisen kanssakäymisen tilana. Ilman sitä ei Seattlessa vuoden 1999 lopulla tapahtunut globalisaatioliikkeen esiinnousu olisi ollut mahdollinen”, Bifo sanoo. Hän on itse jäänyt historiaan Italian vapaiden radioiden liikkeen ja Bolognan luovan autonomian hahmona. Radio Alice oli radioasema, joka toimi 1970-luvun kuumina vuosina. Tarina päättyi poliisin rynnäkköön.

1970-luvun liikkeen jälkeen Bifo on keskittynyt kyberkulttuuriin ja nettikulttuuriin, ja osallistunut vaihtoehtoisen median kokeiluihin. Tärkein Bifon viimeaikaisista mediaprojekteista on ollut eri Italian kaupungeissa toiminut korttelitelevisioverkosto Telestreet. Siinä on pyritty kytkeytymään kaupunkien yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja jokapäiväisen elämän politiikkaan. Telestreetin esimerkkiä on yritetty seurata monissa eri maissa. Suomessa on suunnitteilla m2hz-televisioverkoston kaupunkitelevisiokokeilu Helsingissä Kallion alueella.

Kuitenkin yhteiskunnallinen kytkeytyminen on osoittautunut hankalaksi. Sosiaaliset verkostot ovat siirtyneet kaupunkikorttelien tasolta virtuaaliseen Internetiin. Fyysisen läheisyyden vähentyminen vaikuttaa myös poliittisen toiminnan muotoihin.

”Myspace.comissa on yli 100 miljoonaa jäsentä. Mitä tarkoittaa, että Rupert Murdoch on kaikkein tärkeimmän prekaarien ihmisten yhteisön omistaja? Se tarkoittaa, että media-aktivismin todellinen ongelma ei ole enää informaatio. Se ei ole myöskään subvertising. Se on sosiaalinen verkostoituminen.”

”Verkostoituminen tarkoittaa yhteisöllisyyden rakentamista. Me puhumme tässä vieraantuneesta yhteisöstä: se on näyttöruudulla, se on online, se on mediavälitteinen. MySpacessa verkostoituminen on vieraantunutta kahdessa mielessä: se on Rupert Murdochin hallinnassa ja mediavälitteistä.”

Bifon mukaan Internet ei ole läpikaupallistunut: ”Internetin monimuotoisuus säilyy, se pysyy määrittämättömänä tilana. Kollektiivinen äly löytää jatkuvasti tien luoda autonomisia tiloja.”

Netin kapitalistisen hyödyntämisen kiihtymisestä huolimatta Bifo ei näe syytä epätoivoon tai internetin edistyksellisen poliittisen käytön hylkäämiseen.

”On totta, että tänään ennemmin avataan MySpace-sivu kuin luodaan oma tai kollektiivinen nettisivu. Mutta meidän tulisi luoda sosiaalisen verkostoitumisen ympäristöjä, jotka voivat edistää sosiaalisen autonomian kasvua.”

Bifon Euroopaan tarvittaisiin Internet-sivusto, joka levittäisi päivittäin kommunikaatiota kulttuurisista, poliittisista ja taiteellisista tapahtumista eurooppalaisissa kaupungeissa: ”Se voisi avata tietä liikkeiden suoralle toiminnalle suuntautuen eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja uuden poliittisuuden rakentamiseen.”

Media-aktivismin haasteet liittyvät Bifon mukaan työelämää muokkaavaan prekarisaatioon.

”Ajasta on tullut äärimmäisen fragmentoitunutta. Sosiaalisen verkostoitumisen kautta on mahdollista luoda uudelleen yhteisöllistä tilaa, käynnistää projekteja, joka loisivat yhteistä aikaa.”

Franco ”Bifo” Berardi: Tietotyö ja prekaari mielentila. Tutkijaliitto 2006. 155 s.

Miika Saukkonen & Eetu Virén

  • 9.9.2009