Maon tärvelty lempiruoka

Lukuaika: 2 minuuttia

Maon tärvelty lempiruoka

Kiinan vesistöt kantavat raskaan taakan talouden kasvusta.

Hubein maakunnassa sijaitseva, kahdeksan miljoonan asukkaan Wuhan on noussut merkittäväksi taloudelliseksi keskukseksi Kiinassa. Metalli-, auto- ja koneteollisuuden keskittymät ja tekstiilintuotanto ovat saaneet rinnalleen huipputeknologiaan keskittyviä yrityksiä. Strateginen sijainti Kiinan liikenteen risteymäkohdassa ja panostus koulutukseen ovat tuoneet talouskasvulle lisä pontta. Voimakkaalla ja osin suunnittelemattomalla kasvulla on ollut kuitenkin hintansa.

Tuhansien järvien Wuhan on kuuluisa mittavista vesialueistaan, jotka kattavat yli 2 000 neliökilometrin alueen. Nopealla taloudellisella kasvulla ja kaupungistumisella on ollut merkittäviä vaikutuksia vesistöjen ekologiaan, 59 prosenttia alueen joista ja 89 prosenttia järvistä on pahasti saastuneita. Teollisuuden kasvavat päästöt ja kotitalouksien likavedet saastuttavat jatkuvasti alueen vesiä.

Ongelmia aiheuttavat muun muassa puutteet viemäröintijärjestelmässä ja kunnollisten vedenpuhdistusjärjestelmien puuttuminen. Tilannetta vaikeuttaa myös yleinen tietämättömyys ympäristöongelmista ja niiden syistä. Yksi pahiten saastuneista vesistöistä alueella on Dong Hu -järvi, joka sijaitsee Wuhanin yliopiston kupeessa.

Dong Hu -järvellä on vahva symbolinen merkitys wuhanilaisille. Järven rannalla sijaitsee puhemies Maon kesämaja ja kuuluisa temppeli, joka on kesäisin Wuhanin tärkeimpiä turistikohteita. Järven rannalla sijaitsevat ravintolat tarjoavat ylpeänä Maon lempiruokaa – Wuchangin kalaa. Wuhanilaiset vitsailevat asialla sillä ”mao” tarkoittaa kiinaksi myös kissaa, ja kissathan ovat tunnetusti hulluina kalaan. Wuchangin kalan kerrotaan vieneen Maonkin kielen mennessään.

Wuhanilaisten rakkaus kalaan on saanut uusia muotoja kalateollisuuden kasvaessa nelinkertaiseksi viimeisen seitsemän vuoden aikana. Niin kalateollisuuden, järven rannalla sijaitsevien ravintoloiden kuin Wuhanin asukkaidenkin yhteinen intressi on puhdas vesi.

Kiusalliset kalakuolemat ovat kuitenkin saaneet osan wuhanilaisista epäilemään järven puhtautta. Kesällä, järven kauniista maisemista nauttiessa, nenään tarttuu usein järven ympärillä leijaileva imelä tuoksu. Virallisesti kalakuolemien on todettu johtuvan lämpötilan äkillisistä vaihteluista.

Monet järven lähellä asuvista ovat edelleen vakuuttuneita siitä, että vuodenaikojen vaihtelut ovat syy kalakuolemiin, vaikka asiasta onkin viime vuosina tiedotettu hieman avoimemmin.

Wuhania halkoo myös yksi Kiinan suurimmista joista, Yangtse-joki. Tällä hetkellä joen rannalla sijaitsee noin 10 000 tehdasta, joista moni ei käsittele jätevesiään. Vesien saastuminen ei ole yksin Dong Hu -järven ongelma.

Wuhanin taloudellisesta kasvusta huolimatta rahaa ympäristöongelmien hoitamiseen ei ole. Ongelmiin on nyt puututtu ulkomaisen rahan turvin. Aasian kehityspankki myönsi heinäkuussa 2006 Wuhanin kaupungille 100 miljoonan dollarin kehityslainan, jotta ympäristöongelmiin voitaisiin puuttua tehokkaasti. Projekti on valmis vuonna 2010.

www.adb.org/media/Articles/2006/10197-PRC-water-pollution/

www.theepochtimes.com/news/6-10-20/47237.html, Worldwatch-instituutin maailman tila 2006-raportti.

Kari Angeria

  • 9.9.2009