teletarkkailu tihenee

Lukuaika: < 1 minuutti

teletarkkailu tihenee

Jatkossa tiedot puheluistamme, sähköposteistamme ja liikkeistämme internetissä saatetaan tallennetaan.

Jatkossa tiedot puheluistamme, sähköposteistamme ja liikkeistämme internetissä tallennetaan, mikäli eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva esitys hyväksytään.

EU:n puitepäätösesitys teletunnistetietojen säilyttämisestä edellyttää puhelin- ja internet-operaattoreita tallentavan tiedot käyttäjiensä kaikesta sähköisestä liikenteestä kolmeksi vuodeksi. Puheluista, tekstiviesteistä ja sähköposteista tallennettaisiin se, kuka keskusteli kenen kanssa ja koska. Myös tiedot www-sivuilla käynneistä säilytettäisiin.

Ehdotuksen perusteluissa korostetaan tallennuksen tärkeyttä muun muassa terrorismin, huumekaupan ja talousrikollisuuden torjunnassa, mutta esityksen löyhä sanamuoto mahdollistaa tietojen käyttämisen lievempienkin rikosten tutkinnassa. Oikeus tietojen käyttöön olisi vain poliisilla, tietoja voitaisiin luovuttaa myös muiden EU:n jäsenvaltioiden viranomaisille rikostutkintaa varten. Esitys ei käsittele sitä, miten tallennettujen tietojen mahdolliset väärinkäytökset estetään.

Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin pitää esitystä jatkona jo kymmenen vuotta kestäneelle poliisin valtaoikeuksien lisäämiselle. ”On hyvin kyseenalaista, että poliisin valtuuksia laajennetaan rikosten ennaltaehkäisyn perusteella”, hän toteaa. Scheininin mielestä ennaltaehkäisyyn olisi kehitettävä muita keinoja.

Kansalaisoikeuksia valvovat järjestöt Suomessa ja muualla Euroopassa ovat huolissaan. Ne katsovat, että esitys on ristiriidassa perustuslaissa säädetyn yksityisyyden suojan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustava Electronic Frontier Finland EFFI pitää tallennusaikeita oikeusvaltion periaatteiden vastaisena. ”Tähän asti tietoja on saanut tallentaa laillisesti vain oikeuden päätöksellä, perusteltujen epäilysten pohjalta. Ehdotus tekisi läpi mennessään jokaisen kansalaisen epäillyksi yhteiskunnan silmissä”, EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa.

Niklas Vainio

  • 9.9.2009