liike-elämä ui opetukseen

Lukuaika: 2 minuuttia

liike-elämä ui opetukseen

Liike-elämä tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa.

Liike-elämä tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa. Esimerkiksi Helsingin Kallahden ala-aste on yhteistyössä Pauligin, Fortumin ja Suomen Turistiauton kanssa. Koulun henkilökunta on vieraillut Fortumin Porvoon ja Loviisan voimalaitoksissa ja menee Loviisan ydinvoimalaan uudelleen lokakuussa.

Koulu toivoo myös oppilaiden pääsevän mukaan Fortum-yhteistyöhön. Oppilaat tutustuvat Pauligin tehtaaseen, ja yrityksen henkilökuntaa käy koulussa kertomassa työstään. Kallahden ala-aste haastaa kerran vuodessa muut Helsingin peruskoulut Suomen Turistiauton tuella ”Onko kaupungissa elämää” -kilpailuun, jossa oppilasryhmät tunnistavat lintuja ja kasveja Helsingin keskustassa Esplanadilta Kaivopuistoon. Voittajaryhmä saa palkinnoksi Suomen Turistiauton tilausajomatkan.

ABB-yhtiö suunnittelee yhdessä helsinkiläisen Apollon lukion kanssa kestävän kehityksen kurssin sisällön, ja yhtiö tuottaa osan kurssin opetusmateriaaleista. Ne käsittelevät ympäristöystävällisyyttä ja pohjautuvat ABB:n esitteisiin. Yhtiön edustaja luennoi kurssilla siitä, miten kierrätys on järjestetty ABB:ssä. ABB on sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. Sen liikevaihto on 1,4 miljardia euroa vuodessa.

Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat laatineet oppilaitoksille muistion, johon on koottu periaatteet oppilaitoksissa tapahtuvasta markkinoinnista ja sponsoroinnista.

Opetushallituksen mukaan mainosten jakaminen koulussa alaikäisille on kiellettyä ilman vanhempien lupaa, mutta markkinointiaineistoa saa käyttää opetuksessa.

”Jos kaupallista materiaalia käytetään opetustarkoituksessa, opettajan on selvitettävä, mitä aineisto on, kuka sen on tuottanut, miten markkinointiviestintä näkyy aineistossa ja mitkä ovat sen tavoitteet”, sanoo Opetushallituksen ylitarkastaja Hannele Louekoski.

”Opettajat ovat kyllä paljon vartijoina, mainosmateriaalin erottaminen muusta aineistosta voi olla vaikeaa. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa opettajan on hyvä ottaa yhteyttä Kuluttajaviraston asiantuntijoihin.”

Opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaan oppilaitoksia aktiiviseen yhteistyöhön yritysten kanssa – yrittäjyyskasvatus on vietävä läpi koulun koko toiminnassa. ”Perusteita laadimme hallitusohjelman yrittäjyyden politiikka -ohjelman mukaisesti”, sanoo Opetushallituksen ylijohtaja Aslak Lindström.

Lindströmin mukaan Suomen Yrittäjät -järjestö kommentoi peruste-ehdotuksia. ”Opetushallituksessa ei ollut tarpeellisessa määrin tietoa siitä, mitä kaikkea yrittäjyydellä haluttiin saavuttaa. Siksi yrittäjiä kuultiin.”

”Alaikäisiä voidaan pitää tavallista alttiimpina markkinoinnin vaikutuksille. Vanhemmilla on oikeus päättää, minkälaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa joutuvat. Alaikäisille ei saa jakaa oppilaitoksissa markkinointimateriaalia, kuten mainoksia, tuotenäytteitä tai mainoslahjoja ilman vanhempien suostumusta”, Kuluttajaviraston lakimies Katri Väänänen sanoo.

Koululainen -lehteä markkinoitiin siten, että peruskoulun opettajat jakoivat koululaisille lehden näytenumeron ja tilauslipukkeen. Markkinatuomioistuin piti menettelyä hyvän tavan vastaisena.”

Kuluttajaviraston mukaan mainonnan tunnistettavuus hämärtyy, jos mainos puetaan tehtävän, kilpailun, tarinan tai sarjakuvan muotoon. Yhdessä tapauksessa lasten värityskirjan piirrosaiheissa oli kuvattu paikallisia yrittäjiä ja yksittäisiä nimettyjä tuotteita. Piirrosten lomaan oli sijoitettu tavuviivoin kirjoitettuja mainoslauseita ja yritysten logoja. Värityskirjoja jaettiin lapsille päiväkodeissa. Kuluttaja-asiamies piti värityskirjan sisältämää peiteltyä mainontaa sopimattomana.

”Lukiolaiskalenteri jaetaan oppilaille aina koulun alussa. Se on täynnä mainoksia, enkä huolinut sitä. Kotiin on tullut nimelläni oppikirjamainoksia, kesälukio-mainos ja jokin taho lähetti nimelläni kondomin, jonka mukana oli seksuaalivalistuslehti. Koulun oppilaskunnan tiloissa on Coca-Cola-automaatti. Paheksun automaattia, mutta oppilaskunta saa siitä rahaa”, kertoo Helsingin Kallion lukion oppilas, 17-vuotias Alexander Holst.

www.oph.fi

www.edu.fi

www.kuluttajavirasto.fi

Johanna Sarjas

  • 9.9.2009