itämeren suojelu etenee

Lukuaika: < 1 minuutti

itämeren suojelu etenee

itämeren suojelu etenee

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kokouksessa huhtikuun alussa Itämeri määriteltiin PSSA-alueeksi eli erityisen herkäksi merialueeksi. Pelkkä PSSA-luokitus on Itämeren suojelussa kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Itämeren valtioiden on seuraavaksi listattava konkreettisia toimenpiteitä, joilla ympäristövahinkoja torjutaan.

Esimerkiksi laivojen teknisiin ratkaisuihin ei luokituksen nojalla vielä voi puuttua, joten yksipohjaiset tankkerit voivat edelleenkin kuljettaa öljyä Itämerellä.

Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen osallistui IMO:n kokoukseen tarkkailijana.

”Tällä hetkellä ei ole tietoa, mitä toimenpiteitä Itämeren valtiot ehdottavat. Esimerkiksi Ruotsi ajaa määriteltyjä liikennöintikaistoja sekä vältettävien alueiden määrittelyä. Suomenlahti on kuitenkin niin kapea, että liikenteeltä on hankala sulkea kokonaisia alueita. Täällä olisi tärkeää käyttää kapeikoissa paikallista luotsia sekä saattohinausta satamissa.”

Suomenlahti saattaakin käydä ahtaaksi koko ajan lisääntyvälle liikenteelle. Juuri Helsingin edustalla idästä länteen ja pohjoisesta etelään on erityisen paljon risteävää liikennettä. Jo nyt Suomenlahdella liikenne on kaistoitettu niin, että itään ajetaan eteläpuolta ja länteen Suomenlahden pohjoista kaistaa.

”Heinäkuun alusta saadaan käyttöön koko Suomenlahden kattava valvontajärjestelmä. Jokaisella aluksella on oma tunnus, ja laivojen tulee ilmoittautua saapuessaan liikennealueelle. Näin poikkeamat reitiltä voidaan havaita heti ja laivaa voidaan myös varoittaa mahdollisesta törmäyskurssista”, kertoo Mäkinen.

Suomenlahden liikennevalvonta muistuttaakin varsin paljon lennonjohtoa. Kaikilla Itämeren mailla ei kuitenkaan ole vielä teknisiä valmiuksia merialueen valvontaan. Oma ongelmansa ovat hankalat jääolot ja ahtojäiden kasaantuminen itäiselle Suomenlahdelle. Meriliikenteen kaistoitus vaatii runsaasti jäänmurtajakalustoa.

Matala ja suhteellisen suljettu merialue olisi suuremman öljyvahingon sattuessa hätää kärsimässä. Öljynviennistä riippuvainen Venäjä vastusti Liberian ja Panaman tuella PSSA-luokitusta, ja sen aluevedet Kaliningradin ja Pietarin edustalla jäivätkin suojelun ulkopuolelle. Venäjän peruste oli, ettei kokonaisia meriä voi suojella.

Myös Yhdysvallat vaati PSSA-kriteerien tiukentamista ja selventämistä. Näin tehdäänkin, mikäli joku IMO:n jäsenvaltioista tuo valmiin esityksen käsiteltäväksi. Yhdysvallat olisi halunnut laittaa kaikki suojeluesitykset jäihin siihen saakka kunnes suojelukriteerit tarkistetaan, mutta amerikkalaisten vaatimus ei toteutunut.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokouksessa Lontoossa uusiksi PSSA-alueiksi nimettiin Itämeren ohella myös Kanariansaarten & Galapagossaarten merialueet.

Gerry B. Ilvesheimo

  • 9.9.2009