ostetaan: metsiä

Lukuaika: < 1 minuutti

ostetaan: metsiä

Luonnonperintösäätiö ostaa suojelua varten vanhoja, monimuotoisia metsiä, joita uhkaavat hakkuut.

Luonnonperintösäätiö ostaa suojelua varten vanhoja, monimuotoisia metsiä, joita uhkaavat hakkuut. Aiemmin säätiö tunnettiin nimellä Luonnonsuojelualuesäätiö.

Säätiön toiminta perustuu kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan ajatuksiin. Linkola toimii myös säätiön hallituksen puheenjohtajana. Juuri Linkolan lahjoittamat metsät olivat aluksi pohjana säätiön metsäomaisuudelle, mutta myöhemmin lahjoituksia on tullut muiltakin. Luonnonperintösäätiön ostamat metsät rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Parhaillaan Luonnonperintösäätiö käy ostoneuvotteluja 70 hehtaarin metsäalueesta Nurmeksessa, ja muitakin neuvottelukohteita on eri puolilla Suomea. Kaikki nämä metsät täyttävät tiukat monimuotoisuusvaatimukset.

Monista muista suomalaisista säätiöistä poiketen Luonnonperintösäätiö käyttää kaikki sille lahjoitetut varat lyhentämättömänä varsinaiseen toimintaan, siis metsien ostoon, eikä papereiden pyöritykseen.

”Joka sentti menee maanostoon. Työtä tehdään vapaaehtoisvoimin”, toteaa säätiön asiamies Pekka Borg.

Metsien ostamiseen liittyvät matkat ja muut yleiskulut maksetaan Luonnonperintösäätiön toimihenkilöiden omasta pussista. Ostotyötä koordinoivalla Pekka Borgilla on takanaan pitkä kokemus luonnonsuojelusta esimerkiksi valtion luonnonsuojeluvalvojana ja WWF:n suojelujohtajana.

Luonnonperintösäätiölle voi tehdä suoranaisia maalahjoituksia tai testamentti- ja rahalahjoituksia. Rahalahjoittaja voi esittää toiveen, mistä päin Suomea hän haluaa metsää ostettavan. Metsän nimeäminen lahjoittajan mukaan on myös mahdollista. Metsäalueen voi myös antaa ”lahjaksi” vaikka syntymäpäiväsankarille tai hääparille. Testamentin tekijöitä säätiö auttaa teknisissä ja juridisissa kysymyksissä.

Suojelun kannalta edullisinta on ostaa mahdollisimman laajoja yhtenäisiä alueita, mutta välillä säätiö on ostanut myös pienikokoisia metsätiloja, sillä Etelä-Suomen huonossa suojelutilanteessa pienetkin alueet ovat arvokkaita.

Metsäverouudistuksen lähestyessä laajat hakkuut uhkaavat vanhoja metsiä ympäri maata. Suojeluntarve on juuri nyt todella akuutti. Rahaa puuttuu maahankinnoista tällä hetkellä miljoona euroa. Sekä pienet että suuret lahjoitukset tulevat todelliseen tarpeeseen.

Luonnonperintösäätiölle tehtävistä lahjoituksista voi ottaa yhteyttä säätiön asiamieheen Pekka Borgiin, puhelin 0500-192 526, sähköposti pekka.borg@luukku.com. Luonnonperintösäätiön tilinumero on 549409-522493.

Aleksi Ahtola

  • 9.9.2009