komission kauppalista

Lukuaika: 2 minuuttia

komission kauppalista

Huhtikuussa 2002 vuoti julkisuuteen yli tuhat sivua EU-komission asiakirjoja, joissa komissio esittää 29 maalle julkisten monopolien purkua ja useiden palvelualojen avaamista ulkomaiselle kilpailulle.

Pääsevätkö ulkomaiset yhtiöt jakamaan postia Yhdysvalloissa, myymään alkoholia Japanissa ja huolehtimaan veden jakelusta ja jätehuollosta Intiassa?

Huhtikuussa vuoti julkisuuteen yli tuhat sivua EU-komission asiakirjoja, joissa komissio esittää 29 maalle julkisten monopolien purkua ja useiden palvelualojen avaamista ulkomaiselle kilpailulle. Salaiset asiakirjat ovat osa Maailman kauppajärjestön WTO:n Gats-neuvotteluja, joissa lyödään lukkoon sopimus palvelujen kaupasta.

Voiman haltuunsa saamissa asiakirjoissa EU-komissio vaatii vapaata kilpailua lukuisille eri aloille. Ehdotukset koskevat esimerkiksi pankki- ja vakuutuspalveluja, vesihuoltoa ja energiaa, posti- ja kuljetuspalveluja sekä uutistoimistoja. EU:n kauppakomissaari Pascal Lamy haluaa avata uusia markkinoita erityisesti pankeille ja vakuutusfirmoille.

WTO:ssa neuvotellaan yhtä aikaa useista kauppasopimuksista, ja niistä päätetään kokonaisuutena. Gats-sopimus on vain yksi osa palapeliä, toinen tärkeä pala on maatalous. Pääsy EU:n ulkopuolisille rahoitusalan markkinoille aiotaankin ostaa luopumalla Euroopassa maataloustuesta. Maataloustuen rajun leikkaamisen jälkeen eurooppalainen maanviljely on todennäköisesti mennyttä ja halpa ruoka Yhdysvaltojen ja etelän maiden suurtiloilta täyttää kauppojen hyllyt.

Corporate Europe Observatory -järjestölle vuodetut esitykset

ovat lähdössä muun muassa Ar-gentiinalle, Australialle, Intialle, Japanille, Kanadalle, Kiinalle, Uudelle-Seelannille ja Yhdysvalloille. Komissio laatii vastaavat pyynnöt myös kaikille muille WTO:n jäsenmaille. Nämä esitykset ovat parastaikaa lausuntokierroksella EU:n jäsenmaissa, ja virkamiehet muotoilevat Suomenkin kantaa niihin. Halutessaan eduskunnan suuri valiokunta voi ottaa asian käsittelyynsä.

EU-komission esityksiä on mahdotonta edelleenkään saada nähtäväkseen virallista tietä. Niitä ei saa ulkoministeriöstä eikä eduskunnasta. Asiakirjojen vuotamisen jälkeen EU-komissio ei jaa loppuja ehdotuksia enää lainkaan sähköisesti, vaan tuhannet sivut levitetään virkamiehille pelkästään paperikopioina. Komissio perustelee asiakirjojen salaisuutta sillä, että kyse on vasta neuvottelupapereista eikä lopullisista asiakirjoista, joten niitä ei voi näyttää.

Kansainväliset kauppasopimusneuvottelut etenevät niin, että kaikki WTO:n yli 140 jäsenmaata luettelevat toisilleen kesäkuun loppuun mennessä kaikki ne palvelusektorit, jotka ne haluavat toisten maiden avaavan ulkomaisille yhtiöille. Ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä kukin maa ilmoittaa alat, jotka se itse on valmis avaamaan.

Yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia yhtiöitä kiinnostavat esimerkiksi Euroopan maiden terveydenhuolto ja koulutussektori. Monissa Euroopan maissa ne ovat julkisia palveluja, joiden avaaminen tarkoittaisi niiden ainakin osittaista yksityistämistä.

Komissio pyysi esitystensä pohjaksi ehdotuksia palvelualoilla toimivien eurooppalaisten suuryhtiöiden yhteenliittymältä Euroopan palvelufoorumilta ESF:ltä. EU-komission esityksiä junailivat esimerkiksi brittiläinen Barclays Bank, ranskalainen vakuutuskonserni Axa Group, vähittäiskauppaketjut Metro ja Marks & Spencer, vesiyhtiöstä mediajätiksi laajentunut ranskalainen Vivendi, pörssiyhtiöksi muutettu Saksan posti, Euroopan sähköteollisuuden järjestö sekä työnantajien ja teollisuuden etujärjestöjen yh-teenliittymä Unice, johon Suomesta kuuluvat Palvelutyönantajat sekä Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden ohella etenkin eurooppalaiset vesiyhtiöt haluavat mittaville kolmannen maailman markkinoille. Ihmiset ovat kuitenkin vastusta-neet rajusti vesihuollon yksityistämistä esimerkiksi Boliviassa, Ghanassa ja Argentiinassa. Cochabamban vesihuollon yksityistäminen nosti veden hintaa niin paljon, että Bolivian hallitus oli vähällä kaatua syntyneiden levottomuuksien takia.

Jos komissio saa tahtonsa läpi, monissa maissa muutokset ovat suuria. Tupakan ja alkoholin myyntiin liittyvät rajoitukset poistuisivat Japanin lisäksi ainakin Kanadassa, Yhdysvalloissa, Malesiassa, Indonesiassa, Argentiinassa, Panamassa ja Kolumbiassa. Intiassa pankkien toimilupia voisi hakea rajoituksetta ja uutistoimistot vapautettaisiin kil-pailurajoituksista. Etelä-Afrikka avaisi vedenpuhdistus- ja viemäröintimarkkinat kansainväliselle kilpailulle.

Uusi-Seelanti puolestaan sallisi ulkomaisten yhtiöiden käydä kauppaa postipalveluilla, poistaisi ulkomaista omistusta koskevat rajoitukset vesihuollossa ja päästäisi ulkomaalaiset hakemaan apurahoja ynnä muuta tutkimustoimintaan tarkoitettua julkista rahoitusta.

Julkisuuteen vuotaneet EU-asiakirjat ovat nähtävissä paperikopioina Voiman toimituksessa. Gats-neuvotteluja käsitellään perusteellisesti myös nettisivuilla www.gatswatch.org. Helsingin VR:n makasiineilla järjestetään Helsinki-päivänä 12.6.2002 kello 15 alkaen Terve Helsinki -kansalaiskarnevaali julkisten palvelujen puolesta. Iltabileissä Makasiiniravintolassa Pelle Miljoona & Iso G-litter.

Jaana Airaksinen

  • 9.9.2009