Reima Hirvonen ft. AA Bronson: HENKILIHA / SPIRITFLESH

Näyttelyn teema on henki ja liha: henkiliha. Esille tulee installaatio ja maalauksia, sekä piirrustuksia. Henkilihassa on kysymys ruumiillisuuden ulkopuolelle astumisesta. Ei mies, ei nainen. Kokemuksesta ihmiskehossa ja kokemuksesta sen ulkopuolella. Teoksissa kuvataan yhteyden saavuttamista tai sen kaipuuta henkeen.

 

The theme of the exhibition is spirit and flesh: Spirit flesh. It consists of an installation, paintings and drawings. Spirit flesh deals with otherly spheres, longing of the spirit, longing of the body; the notion of stepping outside of the body, not a man – not a woman.