welat nehri

Welat Nehri on kurdi, kotoisin Itä-Kurdistanissa sijaitsevasta Urmiyen kaupungista. Hän on asunut Suomessa vuodesta 1991 ja toimii aktiivisesti Suomen kurdien yhdistystoiminnassa. Työn ohessa Nehri toimii kurdien äänenkantajan Kurdistan.fi-verkkopalvelun päätoimittajana ja kirjoittaa Kurdistanin tilannetta ja kurdikysymystä käsitteleviä artikkeleita eri tiedotusvälineisiin. Nehri on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2008.

Kurdistan saapui Helsinkiin

Teksti Welat Nehri

Tiedätkö sinä, missä sijaitsee Itä-Kurdistan?

Olen asunut Suomessa vuodesta 1991, siis yli puolet iästäni. Minulta kysytään yhä kiitettävän usein mistä olen kotoisin. Vastaan aina olevani Kurdistanista tai Itä-Kurdistanista. 1990-luvulla vastaukseni herätti aina jatkokysymyksiä: Mikä Kurdistan? Missä on Kurdistan? Missä päin sijaitsee Itä-Kurdistan?

Talvimaisema kotiseudultani, Urmiyesta Itä-Kurdistanista vuonna 2011.

Tänä päivänä moni Suomessakin tietää Kurdistanin sijainnin ja sen, että kurdien maa on jaettu Turkin, Iranin, Irakin ja Syyrian kesken Lähi-idässä. Nykyisin tapaan ilokseni yhä enemmän suomalaisia, jotka ovat perillä kurdikysymyksestä ja ovat aidosti kiinnostuneita käymään keskustelua aiheesta.

Vantaan rauhanpuolustajien järjestämässä tilaisuudessa viime maanantaina eräs osallistuja kysyi, miten suuri osa kurdeista on itsenäisyyden kannalla? Tämä kysymys nousee esille jatkuvasti myös kurdien keskuudessa. Kurdienkin keskuudesta löytyy idealisteja, joiden mielestä valtiorajoja ei pitäisi olla missään. Kurdistanin itsehallintoalueella vuonna 2005 järjestetyssä epävirallisessa kansanäänestyksessä 98,88 % oli sitä mieltä, että kurdialueiden pitäisi irtautua Irakista. Kurdien enemmistö on muuallakin Kurdistanissa itsenäisen kurdivaltion perustamisen kannalla.

Elämän realiteetit alueella antavat aihetta aivan toisenlaisille pyrkimyksille. Kurdipuolueet ovat poliittisen tilanteen takia varovaisia kannanotoissaan. Ne tavoittelevat itsehallintoa tai korkeintaankin liittovaltiomallia nykyisten maarajojen puitteissa. Vaikka yhtälö kuulostaa eurooppalaisittain katsottuna erikoiselta, siihen on omat syynsä.

Kurdistanin kartta on minun ja Kristiina Koivusen kirjoittamasta kirjasta Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä?

Kurdistanin ensimmäisestä jaosta tulee kuluneeksi 500 vuotta ensi vuonna. Nykyinen jako neljän maan kesken on peräisin ensimmäisen maailmansodan ajoilta, jolloin ottomaanien imperiumi hajosi samalla tavalla kuin Neuvostoliitto 1990-luvun alussa. Suurvaltojen aikanaan piirtämät rajat eivät huomioineet kurdien ja muiden alueella asuvien kansojen etuja vaan pikemminkin synnyttivät sekasorron, joka on kulkenut päiviimme saakka. Epäoikeudenmukaisuuden purku ei tapahdu päivässä, mutta muutoksen tuulet Lähi-idässä ovat synnyttäneet suuria toiveita kurdeissa.

Kurdikysymys on ollut esillä laajasti viime vuosina ja tilanne on muuttunut nopeammin kuin koskaan aiemmin kurdien historiassa. Kurdeilla on ollut itsehallinto Etelä-Kurdistanissa vuodesta 1991 lähtien. Vaikkakin osa Etelä-Kurdistanista on yhä Irakin keskushallinnon hallinnassa, Irakin liittovaltiomalli on suonut varsin laajoja valtuuksia Kurdistanin aluehallinnolle. Kurdialue on pysynyt rauhallisena ja kaukana Irakin shiia- ja sunnimuslimien välisestä konfliktista. Valitettavasti uskontoryhmien välinen konflikti on uhka rauhalle monessa muussakin maassa, etenkin Lähi-idässä.

Myös Syyrian sisällissodalla on ollut tuhoisia seurauksia maassa ja ei-toivottuja vaikutuksia naapurimaihin. Sekasorron keskellä kurdit ovat kuitenkin kyenneet pitämään järjestystä yllä Länsi-Kurdistanissa, vaikkakin Bashar al-Assadin hallinnon ohessa myös al-Qaidan terroristeista on muodostunut suuri uhka alueen kurdeille. Syyriassa on nähtävissä samanlaista kehitys kuin Irakissa. Kurdien itsehallinto tulee todennäköisesti saamaan virallisen aseman Syyrian konfliktin laannuttua.

Pohjois-Kurdistanissa kurdien ja Turkin hallituksen välillä on käynnissä rauhanneuvotteluja. Turkin pääministerin Receb Tayyip Erdogan julkaisi kauan odotetun demokratipaketin syyskuussa, mutta se oli fiasko kurdien kannalta. Muutokset ovat sinänsä tervetulleita, mutta ne eivät ole riittäviä ratkaisemaan kurdikysymystä ja lopettamaan Turkin 90-vuotisen historian aikana jatkuneen sortokauden. Saadakseen pysyvän rauhan Turkkiin, hallituksen on taattava tasavertaiset oikeudet kaikille kansalaisille, etniseen ja uskonnolliseen taustaan katsomatta.

Viime vuosina Kurdistanin työnväenpuolue (PKK) on ottanut ennakkoluulottomasti merkittäviä askeleita rauhan edistämiseksi Turkissa ja Pohjois-Kurdistanissa. Tyhjäksi jäävä demokratiapaketti on uhka rauhan prosessille. Turkin tulee vähintäänkin antaa virallisen kielen asema kurdin kielelle, laajentaa paikallishallinnon valtuudet, vapauttaa poliittiset vangit sekä sallia PKK:lle ja muille kurdipuolueille vapaan osallistumisen poliittiseen toimintaan. Demokratiapaketin köyhästä sisällöstä huolimatta yleinen mielipide Turkissa on, että kurdikysymys ei ole ratkaistavissa sodalla. Tämä asenne pakottaa hallitusta tekemään poliittisia myönnytyksiä ja asteittaisia uudistuksia perustuslakiin lähivuosina.

Vaikeimmassa tilanteessa on Itä-Kurdistan, jossa Iranin islamilainen tasavalta jatkaa mielivaltaista politiikkansa kurdeja ja muita vähemmistöjä kohtaan. Kesäkuiset presidentinvaalit herättivät jonkin verran toivoa, mutta myös kurdien äänillä presidentiksi noussut Hassan Rouhani on toistaiseksi ollut pettymys.

Iranin kova linja vähemmistöjä ja oppositiota vastaan ei ole hellittänyt. Viime viikolla maa teloitti kaksi kurdiaktivistia, Hebîbolla Gulperîpurin ja Riza Ismaîlî Mamedîn sekä kuusitoista belutši-vähemmistöön kuuluvaa henkilöä.

Iran seuraa kurdikysymyksen kehittymistä naapurimaissa ja kykyjensä mukaan pyrkii olemaan ratkaisun jarruna. Tilanteeseen voi tulla suuriakin muutoksia, mikäli rauhaneuvottelut Turkissa edistyvät ja Syyrian kriisi johtaa Iranin liittolaisen Bashar al-Assadin hallinnon kaatumiseen lähivuosina.

*** P.S. Viime perjantaihin asti olin siinä uskossa, että Suomi on jättänyt sensuurin aikakauden taakseen ja tässä maassa tutkijat saavat vapaasti julkaista myös kriittistä aineistoa. Oli suorastaan järkyttävää lukea Maanpuolustuskorkeakoulun päätöksestä poistaa nettisivuilta Alan Salehzadehin Irania koskeva tutkimusraportti Iranin suurlähetystön painostuksesta. Myös tutkijan Syyria-raportti on vaarassa kokemaan samaan kohtalon. Vastalauseena sensuurille voitte lukea ja levittää raportteja näiden linkkien kautta.

Tekstiä korjattu 1.1.2013 klo 11.50: Aiemmassa tekstissä ei mainittu, että Kurdistanin itsehallintoalueilla vuonna 2005 järjestetty kansanäänestys oli epävirallinen.

Helsinki Clubbing

Kurdistanin vaalit & terrorismi

Teksti Welat Nehri

Etelä-Kurdistanissa uskontoa & politiikka ei sekoiteta.

Hieman yli viikko sitten, 21. syyskuuta, Irakissa pidettiin vaalit Kurdistanin aluehallinnon alueella. Kurdistanin aluehallinto hallitsee Hewlêrin, Silêmanîn ja Dihokin maakuntia, jotka sijaitsevat usean nykyisen valtion alueelle levittäytyvän Kurdistanin eteläosassa. Aluehallinnon 111-jäseninen parlamentti valitaan nykysääntöjen mukaan neljän vuoden välein.

Kurdistanin parlamenttivaalien alustavat tulokset.

Lauantai-iltana vaaliviranomaiset julkaisivat alustavat tulokset, joita varten oli laskettu 95 prosenttia äänistä. Niiden perustella vaalit voitti Kurdistanin itsehallintoalueen presidentin Mesûd Barzanîn johtama Kurdistanin demokraattinen puolue (KDP), joka sai yli 38 prosenttia äänistä. Edellisissä vaaleissa vuonna 2009 KDP teki strategisen yhteistyösopimuksen Irakin presidentin Celal Talibanîn johtaman Kurdistanin isänmaallisen puolueen (PUK) kanssa strategisen yhteistyösopimuksen ja muodostivat vaaliliiton. Puolueet saivat tuolloin 59 paikkaa alueparlamenttiin. Niiden välinen yhteistyö on sujunut hyvin puolueiden ylä- ja alamäkiä täynnä olevasta historiasta huolimatta.

Tällä kertaa tulokset lupaavat lupaavat merkittävää tappiota PUK:lle, ja puolue näyttää putoavan kolmanneksi reilun 17 prosentin äänisaaliilla.

Newşîrwan Mistefan johtama Muutosliike Goran päihitti tulosten mukaan PUK:n ja sai puolestaan 24 prosenttia äänistä. Viime kerralla kolmanneksi noussut korruptiota, nepotismia ja kahden puolueen yksinvaltaa äänekkäästi kritisoinut Goran teki historiaa saamalla 25 paikkaa parlamenttiin ja päätyi johtamaan oppositiota.

KDP:n vahva ote hallituksessa ja Goranin aktiivinen oppositiopolitiikka olivat kohtalokas isku PUK:lle syyskuun parlamenttivaaleissa.

Huolimatta siitä, että kurdien enemmistö on muslimeja, ääri-islamistiset liikkeet ja poliittinen islam eivät ole onnistuneet löytämään jalansijaa Kurdistanissa. Etelä-Kurdistanin politiikassa on mukana kolme maltillista islamilaista puoluetta, jotka yhteensä saavat vajaa 17 prosenttia äänistä. Uskonnon ja politiikan erottaminen toisistaan erottaa Etelä-Kurdistanin poliittisen kartan Irakista ja useista muista Lähi-idän maista. Päinvastoin, Etelä-Kurdistanin aluehallinnossa on annettu merkittävä tila etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille, joilla on yhdentoista paikan kiintiö parlamentissa.

Osa Irakin valtion alueella sijaitsevista kurdialueista on edelleenkin Irakin keskushallinnon hallinnassa ja niiden kohtalo on yhä auki. Irakin keskushallinto on Kerkûkin ja muiden öljyrikkaiden kurdialueiden menettämisen pelossa siirtänyt perustuslaissa säädettyä kansanäänestystä, joka toteutuessaan antaisi asukkaille mahdollisuuden päättää alueensa kohtalosta.

Kurdistanin aluehallinnon parlamenttitalo Hewlêrissä. Kuva Welat Nehri.

Kurdistanin demokraattinen kehitys, alueella vallitseva rauha ja vaalitulokset eivät ole Lähi-itään pesiytyneiden ääri-islamilaisten ryhmien mieleen. Vaalitulosten julistamista seurasi ikävä uutinen sunnuntaina. Kurdistanin itsehallintoalueen pääkaupungissa Hewlêrissä sisäministeriön turvallisuuspalvelun edessä tapahtuneessa terrori-iskussa kuoli kuusi ihmistä ja 64 haavoittui. Kaikki kuusi terroristia kuoli itsemurhaiskussa tai Kurdistanin turvallisuusjoukkojen luoteihin. Edellinen terrori-isku Kurdistanin itsehallintoalueella tapahtui yli kuusi vuotta sitten, toukokuussa 2007. Tästä johtuen terrori-isku oli suuri shokki ihmisille, jotka olivat ehtineet tottua rauhalliseen elämään.

Syyriassa ja Irakissa toimivia ääri-islamilaisia ryhmiä epäillään iskun tekijäksi. Al-Qaida on julkisesti tukenut iskua. Länsi-Kurdistanissa ja Syyriassa on meneillään kova taistelu kurdien ja al-Qaida-verkostoon kuuluvien ryhmittymien välillä. Hewlêrin isku saattaa hyvinkin olla islamistien kostoisku heidän Syyrian kurdialueilla kokemilleen tappioille, tai yritys horjuttaa Etelä-Kurdistanin hallintoa vastalauseeksi aluehallituksen yrityksille estää ääri-islamilaisten liikkeiden itäminen Kurdistanissa.

Olipa motiivi mikä tahansa, Kurdistan ja sen hallinto eivät lannistu terroristien edessä. Taistelu rauhan, demokratian ja vahvemman kurdihallinnon puolesta jatkuu parlamentin istuntosaleissa. Tätä ennen Etelä-Kurdistanissa on edessä tiukat hallitusneuvottelut.

Kurdistanin aluehallinnon pääkaupungin Hewlêrin keskusaukio. Kuva Welat Nehri.

Suurimman puolueen pääministeriehdokkaana nykyinen pääministeri Nêçîrvan Barzanî aloittaa hallitustunnustelut pian lopputulosten julkistamisen jälkeen. Hänellä on kuitenkin kaksi kivistä tietä edessään.

Ensimmäinen ja KDP:lle mieluisin vaihtoehto on jatkaa entisellä kokoonpanolla. Tämä tarkoittaisi siis hallituksen muodostamista PUK:n ja muutaman pienemmän ryhmittymän kanssa. PUK:lle tämä tarkoittaisi tyytymistä aiempaa pienempään rooliin ja KDP:n vaikutusvallan lisääntymistä hallituksessa. Tämä voi olla kova pala fifty-fifty-jakoon tottuneelle PUK:lle ja loppukädessä riittävä syy sen oppositioon siirtymiselle. KDP saattaa kuitenkin tehdä riittäviä myönnytyksiä säilyttääkseen puolueiden välisen strategisen sopimuksen. Puolueiden välinen yhteistyö neuvotteluissa keskushallinnon kanssa ja tavoitteet lisätä öljynvientiä lähiaikoina käyttöön otettavan, Turkin kautta maailman markkinoille kulkevan, öljyputken kautta saattavat edellyttää uhrauksia myös KDP:lta.

Toinen varteenotettava skenaario on Goranin ottaminen mukaan hallitukseen. Tämä edellyttäisi Goranilta sitoutumista hallitustyöhön ja oppositiopolitiikan hylkäämistä. Tämän suuntainen muutos ei ole helppo Muutospuolueellekaan, koska se joutuisi osittain pettämään äänestäjiensä luottamuksen ja hyväksymään vastustamansa pääpuolueen linjoja. Mikäli myös PUK on mukana tässä koalitiossa, oppositio jäisi islamistien varaan, mikä voisi vahvistaa islamisteja jatkossa. Tämä ei ole toivottavaa Kurdistanin yleisen kehityksen näkökulmasta.

Vaalituloksen perusteella hallitus ilman KDP:ta on epätodennäköistä. Goranille pitäisi antaa mahdollisuus siirtyä hallitukseen. PUK:n puolestaan olisi tervettä jättäytyä pois hallituksesta ja ryhtyä johtamaan oppositiota. Toimintakykyinen oppositio on merkki toimivasta demokratiasta.

Welat Nehrin ja Kristiina Koivusen kirja Kurdistan itsenäisyyden kynnyksellä julkaistaan lokakuussa. Kirja kertoo kurdien kulttuurista ja historiasta, kurdikysymyksen kehityksestä sekä Kurdistania hallitsevien maiden poliittisesta tilanteesta. Koivunen ja Nehri kirjoittavat vuorottelen Fifiin Kurdistanin ajankohtaisista aiheista.

Helsinki Clubbing

Rohkeat kurdimiehet puolustavat tasa-arvoa

Teksti Welat Nehri

Tasa-arvoinen Iran on kiven alla. Iranilaisen tuomioistuimen määräys miesvankien pukemisesta kurdinaisten vaatteisiin ja vankien häpäisemisestä on ainakin kerran pantu täytäntöön huhtikuussa. Rangaistus on perusihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan. Kurdimiehet eri puolilla maailmaa pukeutuvat kurdinaisten vaatteisiin protestiksi.

Marivanilainen tuomioistuin on määrännyt ”vankien häpäisemiseksi” pukemaan kurdinaisten vaat-teita miesvankien päälle ja kuljettamaan heitä kaupungin katuja pitkin. Tuomioistuin on tiettävästi määrännyt tämän rangaistuksen ainakin kolmelle henkilölle ja yksi niistä on pantu täytäntöön huhtikuun puolessa välissä.

Iranissa langetetaan jatkuvasti perusihmisoikeuksia loukkaavia tuomioita. Vankeja kidutetaan, pidetään eristyksissä äärimmäisissä olosuhteissa tai hirtetään muun muassa ”jumalan vihollisina”. Ihmisoikeusrikkomusten taustalla on monesti poliittisia kysymyksiä ja vähemmistöihin kohdistuva syrjintäpolitiikka.

Marivan (kurdiksi Merîvan) on kurdikaupunki, joka sijaitsee Iranin ja Irakin välisellä raja-seudulla.

Tapauksesta suuttuneet naiset uhmasivat islamilaisen hallinnon kaikkia kieltoja ja osoittivat mieltään pukeutuen perinteisiin punaisiin kurdivaatteisiin keskellä kaupunkia. Median pimennossa olevasta maasta on liikkunut vain yksittäisiä salaa otettuja kuvia ja videoita verkkoon. Tieto levisi kuitenkin nopeasti sosiaalisen median kautta ja sai laajaa huomiota ulkomailla.

Oikeuden päätös ja sen täytäntöönpano avaa ovia Iranin ”islamilaisen tasavallan” oikeustajun ytimeen. Vaikka tuomarin käyttämä rangaistusmuoto ei löydy Iranin lainsäädännöstä, hänellä on valta soveltaa lakia mielivaltaisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.

Vangeilla ei todellisuudessa ole mitään oikeuksia ja mahdollinen valitusprosessi useimmiten heikentää niitä entisestään. Ihmisoikeusjärjestöjen raportit tuovat esille vain murto-osan kuolemanrangaistuksista, kivittämisistä, kidutuksista sekä oikeusprosessien ja vankiloiden karusta todellisuudesta. Päätöksellään tuomari on halunnut nöyryyttää syytettyjä ja altistaa heidät julkiselle häpäisylle.

Suomessa toteutuvasta sukupuolten välisestä tasa-arvosta ei voi edes haaveilla Iranissa, vaikka täälläkin elämme monien haasteiden parissa. Iranin lainsäädäntö ei anna paljoakaan arvoa naisille. Naisten oikeuksia poljetaan laajasti Iranin lainsäädännössä muun muassa avioliittoa, perintöä, yhteiskunnallista osallistumista ja pukeutumista koskevissa kysymyksissä. Tuomion kautta oikeuslaitos luokittelee naiset vähempiarvoisiksi.

Kurdikulttuurissa ei noudateta tiukkoja hijab-pukeutumissääntöjä. Kurdien värikkäät kansallispuvut ovat myös arkikäytössä ja kaikista yrityksistään huolimatta etenkään maaseudulla Iranin hallinto ei ole pystynyt kitkemään niiden suosiota.

Tapauksessa rangaistuksen välineenä käytetään kurdien perinteisiä naisten vaatteita. Tuomioistuin haluaa tämän viestin kautta väheksyä kurdi-kulttuuria ja siihen kiinteästi liittyviä kansallispukuja.

Marivanilaisen tuomioistuimen päätöstä on paheksuttu eri puolilla maailmaa. Tukimielenosoituksia on järjestetty Kurdistanin autonomisella alueella ja Euroopassa.

Sosiaalisessa mediassa on tulvinut kuvia sadoista kurdinaisten vaatteisiin pukeutuneista miehistä. Itsevarmoina esiintyvät kurdimiehet haluavat teollaan tuomita iranilaisen oikeuslaitoksen päätöstä sekä tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kurdinaiset ovat osallistuneet aktiivisesti vapaustaisteluun ja niillä on näkyvä rooli yhteiskunnan eri tasoilla, mutta siitä huolimatta myös kurdiyhteisöllä on pitkä matka tasa-arvon toteutumiseen. Protestiin osallistumisen tapa rikkoo kurdiyhteisön sukupuolten välisiä tabuja ja aiheuttaa sokkia konservatiivisille piireille. Kurdimiesten ele on herättänyt keskustelua ja on saanut tukea kurdiyhteisössä. Tämä on selkeä merkki oikeansuuntaisesta muutoksesta.

Kampanjan Facebook-sivu.

Welat Nehri on kurdi ja on kotoisin Itä-Kurdistanissa sijaitsevasta Urmiyen kaupungista. Hän on asunut Suomessa vuodesta 1991 ja toimii aktiivisesti Suomen kurdien yhdistystoiminnassa. Nehri on Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnan jäsen.

Helsinki Clubbing