Kaisu Tervonen

Tie ulos normihuorittelusta

Teksti Kaisu Tervonen Kuvat Emmi Nieminen / Vihan ja inhon internet

Yhdeksän hyvää ja yksi huono ratkaisu vihapuheeseen.

Emmi Nuorgam sanoo tottuneensa ”normihuoritteluun”. Tappouhkauksista saamelainen feministibloggari aikoo vieläkin ilmoittaa poliisille. Sen vähäisemmästä ei.

Tähän päätökseen saattoi vaikuttaa se naureskeleva poliisi, joka kysyi Nuorgamilta ”ethän sä nyt oikeasti usko, että nämä ovat tulossa repimään sinulta kohdun irti”. Tällaisen uhkauksen hän oli kuitenkin saanut ja poliisille raportoinut.

Nuorgamin tapaus on yksi monista toimittaja Johanna Vehkoon ja sarjakuvataiteilija Emmi Niemisen tuoreessa kirjassa Vihan ja inhon internet. Vihapuheen kohteeksi joutuneiden ihmisten lisäksi journalistisessa sarjakuva­teoksessa kuullaan tutkijoita, vihaajia ja auttajia.

Vehkoo ja Nieminen ovat tarkastelleet asiaa monelta kantilta. Ratkaisujen ei pidä lähteä siitä, että vihapuheen kokijat joutuisivat muuttamaan käytöstään. Mutta mitä tutkijat, vihaajat, auttajat ja me muut voimme tehdä?

Ratkaisu 1:
Tieto ja tutkimus

Vihan ja inhon internet -kirja on osaltaan osa ratkaisua, sillä se tarjoaa tietoa ongelmasta. Vihapuhetta saavat osakseen kaikki sukupuolet, mutta kirjan mukaan on selvää, että ongelma on sukupuolittunut: Naiset ja naisoletetut joutuvat miehiä useammin verkkohäirinnän kohteeksi.

”Aivan erityisesti niitä vihaajia pitäisi tutkia enemmän: Mikä heidät on saanut lähettämään niitä viestejä ja kommentoimaan sellaisella tavalla? Mistä on lähtöisin se käsitys, että voi sanoa mitä tahansa – ja mitä sille voi tehdä?” Vehkoo kysyy.

Vihaajista hänellä on jo käsitys.

”Me ollaan jaettu vihaajat raa’asti kahteen porukkaan, vaikka oikeasti nyansseja on varmasti paljon enemmän: on trollit ja vihaajat. Nimettömille trolleille kyse on kiusanteosta, pilkasta ja internet-kulttuurista. Osalla niistä on ideologiaa taustalla – saattaa olla äärioikeistolaista ja rasistista ajattelua – mutta ei kaikilla. Sen lisäksi Suomessa on aivan selkeä samaan aikaan valemedian kanssa noussut vihaaja-ilmiö. He ovat keski-ikäisiä tai vanhempia miehiä – joskus myös naisia – jotka lukevat valemediaa ja uskovat, mitä siellä puhutaan. Heillä on rasistinen ajatusmaailma ja usein naisvihaa. Ja heistä osa esiintyy omalla nimellään.”

Ratkaisu 2:
Sosiaalipolitiikka

Toinen ratkaisu nojaa ensimmäiseen. Kuten Vehkoo sanoo, tarvitsemme tutkimustietoa, joka kertoisi, keitä vihaajat ovat ja millaisista yhteiskunnallisista lähtökohdista he tulevat.

”Mulla on semmoinen käsitys, että sinne vihaajiin mahtuu myös keskiluokkaista perheenisää”, hän huomauttaa.

Ehkä tutkimustieto antaa mahdollisuuksia tarttua vihapuhetta suoltavien yksilöiden tilanteisiin politiikan kautta. Ehkä mielenterveyspalveluissa tulisi kiinnittää huomiota naisvihaan. Ehkä miestyössä tarvitaan entistä väkevämpää asenneoikaisua. Tutkimus voi tarjota vastauksia näihin pohdintoihin.

Yleisemmällä tasolla politiikassa voidaan pyrkiä tasavertaisuuteen. Siitä on joka tapauksessa hyötyä. Jos naisviha vähenee rakenteiden ja mahdollisuuksien tasolla, ehkä se vähenee myös verkossa.

Ratkaisu 3:
Kieli

Yksi Vehkoon oivalluksista on ottaa käyttöön termi verkkoväkivalta. Kun kyse on ”puheesta”, se mahdollistaa ”ei haukku haavaa tee” -typeryydet. Vihapuhetta suollettuaan taas voi aina vedota ironiaan ja huumoriin, kielen hienovaraisiin sävyihin.

Mutta vihapuhe on nimenomaan väkivaltaa: se aiheuttaa pelkoa, ahdistusta, surullisuutta ja elämänilon katoamista aivan kuten mikä tahansa muukin väkivalta. Se on vallankäyttöä, jolla pönkitetään omaa kuviteltua ylemmyyttä ja tehdään toisen elämä hankalaksi.

Vehkoon mukaan moni jää saivartelemaan siitä, ettei lakiin ole kirjattu määritelmää vihapuheesta.

”Nämä vihapuhe-termin kriitikot eivät koskaan ota esiin myöskään sitä, että vihapuheesta on potentiaalisesti tosi lyhyt loikka tekoihin. Johan me ollaan Suomessa nähty useita esimerkkejä. Montako niitä polttopullojen heittelyitä vastaanottokeskuksiin on ollut? Olisiko niitä olemassa, jos sitä ennen ei olisi ollut vihapuhetta?”

Verkkoväkivalta johtaa fyysiseen väkivaltaan.

Ratkaisu 4:
Väkivaltaan puuttuminen

Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta eihän se sitä ole: kaduilla nähdään natsiväkivaltaa ja naisia hakataan kotonaan. Suomi on kaksi vuotta sitten sitoutunut Istanbulin sopimukseen, joka on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä koskeva sopimus. Sen raameja ei kuitenkaan ole noudatettu.

Elokuussa Suomi sai YK:n ihmisoikeusneuvostolta suosituksia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Noin neljäsosan suosituksista Suomi hylkäsi: esimerkiksi turvakotipaikkojen riittämätöntä määrää ei aiota kasvattaa lisärahoituksella niin kuin Istanbulin sopimus vaatisi. Rasismin vastaisten toimien tehostamiskehotukseen hallitus vastasi Ihmisoikeusliiton mukaan, että tilanne on kunnossa.

Jos naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai rasismia ei oteta vakavasti valtiojohdon tasolla, miten sitä voi odottaa keskustelupalstoilta?

”Niin kauan kuin me yhteiskuntana ja kulttuurina ei pystytä kohtaamaan sitä, että meillä on ongelmia, niin niille ei voida tehdä mitään, vaikka meillä olisi kuinka monta tutkijaa, journalistia ja sarjakuvantekijää, jotka omalta osaltaan yrittävät tarjota ratkaisua”, sarjakuvataiteilija Nieminen toteaa.

Ratkaisu 5:
Valkoisen heteromiehen asettuminen samalle viivalle muiden kanssa

Monet valkoisista heteromiehistä – yhteiskuntamme etuoikeutetuimmasta ryhmästä – ovat jo astuneet askeleita samaa viivaa kohti. Toisille kyseinen taival näyttäytyy väylänä rappioon.

Jyväskylän yliopiston tutkija Tuija Saresma puhuu Vihan ja inhon internet -kirjassa ”valkoisen heteromiehen vastaiskusta”, siitä puolustusreaktiosta, joka maailman muuttumisesta ja etuoikeuksien karsiutumisesta on seurannut. Hän huomauttaa, että vihaajahahmot asettuvat mielellään tasa-arvodiskurssin perinteeseen: heidän mukaansa naiset tarvitsevat suojelua muiden kulttuurien ihmisiltä. Samalla he itse haluavat laittaa naiset kuriin, vaikka sitten väkivalloin.

Tämä ratkaisu on vaikea, sillä se vaatii valkoisia heteromiehiä – niin päättävällä tasolla kuin kotikoneella – olemaan välillä hiljaa ja kuulemaan vähemmistöjen kokemuksia, näkemään heidät kanssaihmisinään. Valitettavasti kulttuuri kulkee päinvastaiseen suuntaan.

”Esimerkiksi Trumpin nousu on samaa ilmiötä, se on ihan valtava kulttuurinen trendi. Vielä jokunen vuosi sitten kuviteltiin, että sivistys etenee ja kehitys kehittyy ja ihmiskunnasta tulee ikään kuin vääjäämättä tasa-­arvoisempi. Jotkut historiantutkijat ovat puhuneet sykleistä: välillä tapahtuu takapakki, jonkinlainen mullistus, joka pysäyttää edistyksen ja vetää sitä taakse­päin. Elämme nyt tällaista aikaa”, Vehkoo toteaa.

Ratkaisu 6:
Vihapuhe virallisen syytteen alaiseksi

Yksi Vihan ja inhon internet -kirjan hahmoista herätti vihapuhetta kuolemansa jälkeen. Oaklandissa klubin tulipalossa kuolleen Hanna Ruaxin kohtalolla hekumoitiin eri nettipalstoilla. Osansa vastenmielisestä vihasta sai myös Ruaxin isä Yrjö Timonen. Hänen mielestään vihapuheen pitäisi olla yleisen syytteen alainen rikos.

Nyt vihapuhe on suurimmaksi osaksi asianomistajarikos eli syytteen nostamisen tekee asianomistaja, yleensä rikoksen kohde. Tähän poikkeus on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on virallisen syytteen alainen rikos. Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa syyttäjä voi nostaa syytteen ilman asianomistajan aloitetta.

Tämän muutoksen toimivuus on kuitenkin kyseenalaista. Vaikka toimittaja Linda Pelkonen alkoi saada uhkaavia puheluita, joissa soittaja vihjaili osuvansa Pelkosen reitille väkivaltaisin aikein, kihlakunnansyyttäjä päätti lopettaa tapauksen esitutkinnan. Vasta Journalistiliiton painostus sai syyttäjän määräämään tutkinnan jatkumaan.

Ratkaisu 7:
Sukupuolen lisääminen perusteeksi viharikoksia koskevaan rikoslakiin

Uskonto, etninen tausta tai seksuaalinen suuntautuminen voivat olla perusteita sille, että rikos tulkitaan viharikokseksi. Sukupuoli ei sitä Suomessa tai muissakaan Pohjoismaissa ole.

Siinä missä miehiin kohdistuu useam­min ammattiin liittyviä solvauk­sia, naisilla loukkaukset koskevat usein persoonaa ja ovat sävyltään seksuaalisia ja seksistisiä.

Ruotsalainen rikosoikeuden professori Moa Bladin on todennut, että verkkovihaa kohdanneilla naisilla on miehiä heikompi oikeusturva. Hän kannattaa sukupuolen lisäämistä viha­rikoksia koskevaan rikoslakiin. Samoin tekee Vehkoo.

”Tämän puutteen takia naisiin kohdistuva verkkoviha jää tosi pimentoon, sitä jää ihan hirveästi tutkimatta ja syyttämättä. Poliisi ei ota sitä edes vakavasti, eikä sen määrästä ole mitään vakavasti otettavaa tilastollista tietoa.”

Tai niin kuin Emmi Nuorgam kirjassa sanoo:

”Ei verkon naisvihaa ­pidetä yhteiskunnallisena ongelmana ­muualla kuin tässä meidän feministi­kuplassa.”

Ratkaisu 8:
Verkkosivujen ylläpitäjän ­oikeusvastuun kasvattaminen

Vihapuhetta sikiää myös useilla verkkoalustoilla, joilla toimitaan nimettöminä. Tarpeen mukaan poliisi saa näidenkin alustojen ylläpitäjiltä ip-osoitteita. Esimerkiksi Ylilaudalla tällaisia tapauksia ovat olleet koulu-uhkaukset.

Verkkoväkivallan – esimerkiksi doxauk­sen eli henkilötietojen luvattoman julkaisun ja niihin liittyvien verhottujen uhkausten – kohdalla tilanne on mutkikkaampi.

”Tosi hankalaa niitä ylläpitäjiä on saada vastuuseen. Esimerkiksi Facebookhan sanoo aina tarkoituksellisesti, ettei ole mediayhtiö – vaikka nähdäkseni se aika pitkälle on sitä. Mutta mikä vapauttaa tällaiset alustat vastuusta, joka kuitenkin on muilla sisällönjulkaisijoilla? Kyllähän lehtienkin pitää moderoida keskustelualustojaan”, Vehkoo toteaa.

Ratkaisu 9:
Vertaistuki, yhteisön apu

Vihan ja ihon internet -kirja toimii vertaistukena. Se on pullollaan rohkaisevia tarinoita naisista ja muunsukupuolisista, jotka eivät ole suostuneet hiljentymään pelottelun edessä.

”Mun mielestä yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista taistella verkkoväkivaltaa vastaan olisi se, että toiset henkilöt alkaisivat tukea niitä ihmisiä, jotka on otettu kohteeksi. Tukensa voi osoittaa joko julkisesti tai yksityisesti, mikä itselle sopii”, Vehkoo sanoo.

Hänen mukaansa pelkästään se, että kohde ei ole yksin, saattaa ajaa trollit ja vihaajat pois. Vihan kohteelle on joka tapauksessa olennaista tietää, että häntä tuetaan ja että hänen äänensä otetaan vakavasti – silloinkin kun poliisi ei niin tee. Tuki voi olla yhtä lailla yksittäinen twiitti kuin yksityinen kannustus tai kutsu kaljalle.

”Mitä enemmän tästä asiasta puhutaan ja mitä enemmän ihmiset ovat tuoneet omia kokemuksiaan esille, esimerkiksi julkaisseet saamiaan viha­viestejä, sitä enemmän on syntynyt yhteisöllisyyttä verkossa ja sitä enemmän voidaan osoittaa ongelmia tässä keskustelukulttuurissa.”

Kirjassa mainitaan nettihäirinnän uhrien tukemista varten perustettu Trollbusters. Vehkoo mainitsee pari muutakin esimerkkiä: Heartmobin ja Crash Override Networkin. Osa tarjoaa teknistä tukea nettivihan kohteille, osa henkistä ja yhteisöllistä.

Ratkaisu 10:
Se huono ratkaisu

Tämä on ratkaisu, jota kohti olemme menossa: vihapuheen normalisoituminen. Pian ei tarvitse puhua vihapuheesta, koska siitä tulee normaalia puhetta. Kunnianloukkausta muistuttavat solvausviestit muuttuvat ”normihuoritteluksi”, raiskausfantasiat inboksin vakiosisällöksi. Liian monelle näin on jo käynyt.

”Vihapuheen normalisoituminen on selkeä suunta, johon ollaan kulkemassa ja jota kohti ollaan kuljettu Suomessa suurin piirtein viimeiset viisi vuotta. Sitä on vähätelty ja sitä ei ole tunnustettu yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Sitäkään ei olla tunnustettu, miten vihapuhe rapauttaa meidän julkista keskustelua ja demokratiaa”, Vehkoo sanoo.

On mahdotonta tietää, kuinka moni on vihapuheen tai sen uhan vuoksi pidättäytynyt kirjoittamasta Facebook-päivitystä, blogipostausta, lehtijuttua tai akateemista artikkelia.

”Miten vihapuheen hiljentävä vaikutus osoitetaan? Tietenkin voidaan tehdä tutkimusta, mutta se on hidasta, emmekä voi jäädä semmoista odottelemaan. Varsinkin kun vihapuhe arkipäiväistyy, moni ei enää edes huomaa, että on muuttanut käytöstään”, Vehkoo toteaa.

Emmi Nieminen on samoilla linjoilla.

”Normihuorittelu on niin kuvaava sana kertomaan siitä, miten voimme, emme pelkästään yksilöinä vaan kokonaisena kulttuurina turtua tietynlaiseen käytökseen.”

Yksi ”ratkaisu” joukosta puuttuu. On nimittäin heitäkin, jotka ovat tarjonneet vihapuheelle ratkaisuksi dialogia. Keskustelua on kuitenkin vaikea avata, kun toinen on aloittanut kohdunrepimis­fantasialla.

”Olen yli vuoden ajan perehtynyt näihin vihaviesteihin ja kerännyt niitä valtavan arkiston. Kun niitä analysoi, kyse ei ole keskustelusta tai pyrkimyksestä dialogiin. Suurimassa osassa tapauksista ne eivät todellakaan ole viestejä, joista kehkeytyisi rakentavaa dialogia, jos kohde lähtisi vastailemaan Eikä me voida edellyttää sitä. Sehän on vähän kuin jos pahoinpitelyn kohteen pitäisi osallistua omaan pahoinpitelyynsä”, Vehkoo sanoo.

Ratkaisuun 9 viitaten, dialogia kannattaa pitää yllä verkkovihan kokijoiden kesken ja tukensa ilmaistakseen. Keskusteluun ei kuitenkaan tarvitse ottaa mukaan vihaa ja väkivaltaa levittäviä urpoja. Verkkoterroristien vaatimuksiin ei suostuta.

Emmi Nieminen ja Johanna ­Vehkoo:
Vihan ja inhon internet (Kosmos 2017)

galleria_b4_350_cmykcmyk

Pimeän naurun piilopaikka

Nettifoorumi Ylilaudalla piilee niin viha, vertaistuki kuin propaganda.

Yhdet postaavat naisbloggareiden yhteystietoja, toiset venäjämielistä propagandaa ja kolmannet kuvia peniksistä. Suomalainen nettifoorumi Ylilauta on tunnettu kyseenalaisesta sisällöstään. Alustasta on uutisoitu liittyen poliisitutkintoihin, koulusurman suunnitteluun ja tietovuotoihin.

Elokuun lopulla ylläpito päätti sulkea Ylilaudan erotiikka-keskustelu­alueen. Syyksi ilmoitettiin keskustelualueella levitetty kostoporno ja alaikäisten kuvat.

Ylilauta on alkujaan erityisesti kuvallisten viestien välittämiseen tarkoitettu anonyymi nettifoorumi, jollaisia on Suomessa ja ulkomailla muitakin. Ylilautaa pidetään yleisesti 15–25-
vuotiaiden valkoisten miesten ­vihanlevitysalustana ja vittuilu­foorumina. Sieltä löytyy kuitenkin myös vertaistukea ja asiallista keskustelua.

Tietokirjailija Ari Haasio käsitteli Ylilaudan vertaistukea väitöskirjassaan Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon ”pienessä maailmassa” vuonna 2015. Hän keskitti tutkimuksensa foorumin keskustelualueelle Hikikomero, joka on tarkoitettu sosiaalisesti vetäytyneille. Haasion mukaan ”samanlaisen toiseuden kokemus ja sen eksplikointi keskusteluryhmässä yhdisti osallistujia ja rohkaisi näin jakamaan omia tuntemuksiaan ja turvautumaan keskusteluryhmän muilta osallistujilta saatavaan informaatioon”.

Samaa tarinaa kertovat tätä juttua varten haastatellut ”lautakulttuurin” harrastajat. Heitä on viisi: yksi entinen harrastaja ja neljä nykyistä. ­Kolmen henkilöllisyys on varmennettu – toimittaja Jaakko Keson, valokuvaaja Eetu Järven ja nimettömänä toimivan ex-ylilautalaisen – muut kaksi toimivat sähköpostin välityksellä anonyymeinä tai varmentamattomin nimin.

”Ei oo mitään suuria intohimoja ryhtyä Ylilaudan meemiksi”, toinen selittää valintaansa pysyä nimettömänä. Anonyymiys on Ylilaudan keskeinen toimintaperiaate.

Kaikki neljä nykyistä lautakulttuurin harrastajaa ovat sitä mieltä, että Ylilaudalta löytää vertaistukea. Esimerkkinä pari heistä mainitsee juuri Hikikomeron.

Yksi anonyymeistä haastateltavista kertoo itsekin yrittäneensä tarjota tukea.

”Silloin kun seurasin Ylilautaa päivittäin, vähintään kerran parissa päivässä joku postasi langan, minkä peruskaava oli, että kyseinen henkilö on todella masentunut ja syrjäytynyt eikä tiedä, mitä elämällään tekisi, kun mikään ei tunnu miltään. Monesti nämä ihmiset puhuivat myös siitä, että heillä on itsetuhoisia ajatuksia. Yritin sitten niissä langoissa auttaa niitä ihmisiä.”

2017-09-25-kello-17.15

Asiatiedosta ja vertaistuesta puhuu myös Jaakko Keso, lautakulttuuria kymmenisen vuotta seurannut Ylen toimittaja. Hän päätyi kuvalaudoille aluksi keskustelemaan valokuvauksesta ja matkustelusta.

”Johonkin ihmissuhdelaudalle on myös tullut postattua, jos on mielen päällä jotain. Siellä pystyy niin vapautuneesti avautumaan asioista, ja joo, yleensä sieltä saa niitä huonoja vas­tauksia mutta myös mukavalta tuntuvaa vertaistukea.”

Myös Järvi muistuttaa, että pahamaineisten postausten ohella ”Ylilauta on kuin mikä tahansa keskustelufoorumi. Ylilaudalla voit keskustella harrastuksista, musiikista, taiteesta, sijoittamisesta, masennuksesta tai ihan mistä vaan.”

Osansa lautakulttuurin viehätyksessä on Keson mukaan kuitenkin myös ”salakerhomaisella tunnelmalla”.

”Pian huomasin, että siellä oli hyvin omalaatuinen tunnelma ja huumori ja tosi omalaatuisia tempauksia ja kampanjoita, mikä oli tosi kiehtovaa: sellainen parviäly.”

Keso kertoo ”operaatio Maunosta”, jota hän oli mukana masinoimassa vuonna 2010.

”Tangomarkkinoiden aikaan ympäri Suomea oli laulukojuja, jonne ihmiset saattoi mennä laulamaan jotain tangobiisiä. Ne laitettiin sitten nettiin, jossa kansa sai äänestää suosikkejaan jatkoon. Joku oli löytänyt Mauno Hakkilan. Se oli joku arviolta seitsemänkymppinen tyyppi, joka lauloi Hopeisen kuun tosi horjuvalla äänellä, semmoinen koominen ja hellyttävä hahmo. Joku ehdotti, että äänestetään tää voittoon, että tästä tulee kansansuosikki.”

Keso jalosti ideaa pidemmälle niin, että kilpailun seuraaville sijoille äänestettiin ihmisiä, joiden etunimien ensimmäisistä kirjaimista muodostui sana ”Mauno”.

Samanlaisesta huumorista kielii toisen haastateltavan kertomus. Aiem­min Ylilaudalle postannut henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen, kertoo kuvalautalaisten kesken toteutetusta omenavarkaudesta. Omenien tilalle jätettiin kuvia omenoista.

Omenavarkaudet ja Tangomarkkinaäänestysten kaappaukset olivat vielä hupaisia episodeja, vinolla huumorilla varustettuja voimainnäytöksiä. Tempaukset ovat kuitenkin saaneet myös ikävämpiä piirteitä.

Kun Sanna-Mari Paakki ja Elina Sorsa ryhtyivät loppuvuodesta 2016 kampanjoimaan somessa rintojen yliseksualisointia vastaan, heidän lanseeraamansa #tissiviikko noteerattiin myös Ylilaudalla. Kampanjaan osallistuneiden ihmisten kuvia jaettiin foorumille ilkein ja haukkuvin saatesanoin.

Paakki oli ollut lautalaisten hampaissa aiemminkin, kommentoi­tuaan ”vaimomatskuu”-sanan seksismiä. Ylilaudalla oli julkaistu hänen puhelin­numeronsakin.

Joissain tapauksissa häirintäkampanjat ulottuvat mantereelta toiselle. Näyttelijä-taiteilija Shia LaBeoufin ja taiteilijoiden Nastja Säde Rönkön ja Luke Turnerin livestream-teos He Will Not Divide Us pystytettiin samana päivänä, kun Trump astui virkaan. Yhdysvaltalaiset 4chanin – paikallisen kuvalaudan – käyttäjät trollasivat teoksen kerta toisensa jälkeen alas.

Tutkija Jonne Arjoranta kertoo ylilautalaisten jatkaneen mallia, kun kolmikon taideteos Alone Together saapui Suomeen. Taiteilijat olivat eri puolella Suomea salaisissa paikoissa mökeissä, joista oli livestream Kiasman ARS17-näyttelyyn.

”Nämä keskustelijat yrittivät selvittää, missä mökit ovat. Ja he kävivät Kias­massa paikan päällä heilumassa, ainakin yhdessä tapauksessa Pepe-maski päässä.”

Pepe on sammakkohahmo. Alunperin se on tuttu Matt Furien sarjakuvasta Boy’s Club ja sittemmin lukuisista meemeistä, etenkin äärioikeiston ideologiaa symppaavista meemeistä.

Arjoranta kertoo myös toisesta tapauksesta. Kun yhdysvaltalainen toimittaja Leigh Alexander kävi Suomessa puhumassa, Ylilaudalla heräsi halu trollata tapahtumaa.

”Ilmeisesti paikan päälle uskaltautui lopulta muutama henkilö.”

2017-09-25-kello-16.56

Sivuston ylläpitäjä Aleksi Kinnunen kieltäytyi haastattelusta. Puhelimessa hän sanoi syyksi huonot kokemukset suomalaistoimittajista. Kinnunen on joutunut usein vastaamaan toimittajien esittämiin Ylilautaa koskeviin syytöksiin.

Samaa viestiä toistaa yksi anonyymeistä haastateltavista, joka kirjoittaa: ”Luottamukseni sinun ammatti­taitoosi toimittajana on rehellisesti sanottuna nolla.” Epäluottamus on molemminpuolista: on mahdotonta tietää, onko haastateltava tosissaan vai trollaamassa.

Kysymys on Ylilaudan ytimessä. Kuva­lautojen alkuvaiheessa tästä ei itse asiassa ollut edes kysymystä. Kyseessä oli salakerho, jonka nihilistinen huumori sitoi sisäpiirin yhteen. Kaikki oli pilaa, ja kaikki valtavirtaa järkyttävä pila oli onnistunutta. Epäkorrektiutta roiskittiin samaan tapaan kuin punkkarit käyttivät aikanaan natsisymboleita: sokkiarvon takia.

Jaakko Keso esittää esimerkin vitsistä, joka on lähtenyt käsistä. PewDiePie eli Felix Kjellberg on ruotsalainen tubettaja. Hänellä oli parhaimmillaan yli 50 miljoonaa seuraajaa, jotka seurasivat PewDiePien liioiteltuja reaktioita tämän pelaamiin peleihin ja tämän epäkorrektia, kuvalaudoilta tuttua huumoria. Alkuvuodesta tubettaja sai kyseenalaista julkisuutta, kun media alkoi kiinnittää huomioita tämän vitsien rasistisuuteen.

”Ei munkaan mielestä ole hyvä asia viljellä n-vitsejä tai ’tappakaa kaikki juutalaiset’ -tyyppisiä vitsejä, mutta jos sitä kontekstia ei ymmärrä, ne vitsit ymmärtää väistämättä eri tavalla. Tämä on tosi vaikea kysymys, itsekin olen aika hukassa, että miten tähän pitäisi suhtautua tuntien sen kulttuurin ja tietäen, mistä se kumpuaa. PewDiePie ei ole mikään natsisymppaaja tai rasisti, se vaan tavallaan puhuu sitä oman yhteisönsä kieltä, minkä ihmiset osaa tulkita tietyllä tavalla”, Keso sanoo.

Ylilaudan etusivun mukaan foorumilla on 3,5 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Vaikka luku olisikin liioi­teltu, on selvää, että laudalla käy muitakin kuin 15–25-vuotiaita miehiä, jotka hellivät vihaa naisia ja maahanmuuttajia kohtaan. Osalle Ylilaudan postauksissa kyse on ”vain” vitsistä, jonka sisältö vaihtelee. Yksi anonyymi kertoo:

”’Nettinatsien’ eli ironisesti maahanmuutosta öyhöttävien nyymien langat ovat eritoten suosiossa, mutta niiden seassa on ihan varmasti myös tosissaan postattuja ’rotutohtorien’ mielipiteitä. Alunperin nämä langat olivat ihan pelkkää ironiaa, mutta Ylilaudan käytön normalisoituessa yhä useamman suomalaisen keskuudessa osa varmaan luuli näiden lankojen olevan tosissaan.”

Tutkija Jonne Arjoranta tunnistaa saman ilmiön.

”Kun keskeistä on se, että keskusteluun on tärkeä tuoda asioita, jotka jotenkin järkyttää valtavirtaa tai tuottaa huumoria valtavirrasta, se tarkoittaa yleensä kaikenlaista rasistista, seksististä ja tämäntyyppistä materiaalia. On hyvin vaikea joissain tapauk­sissa erottaa sitä, että onko nämä nyt vakavissaan vai onko tämä vain läppää – tai onko sillä mitään merkitystä?”

Tutkija ei voi tietää kunkin viestin motiiveja tai postaajan poliittisia näkemyksiä, mutta ei hänen Arjorannan mielestä tarvitsekaan.

”Aina voidaan – riippumatta taustalla olevista intentioista – tutkia sitä, mitä siellä ihan aktuaalisesti sanotaan. Tietyllä tavalla on loppujen lopuksi yhdentekevää, onko se nyt huumoria vai ei, jos lopputulos on vaikka se, että keskustelu on avoimen rasistista. Silloin se kaikesta huolimatta tuottaa niitä rakenteita tai osallistuu siihen.”

Ylilauta on liitetty rasististen ja vihamielisten rakenteiden tuottamiseen sitäkin kautta, että foorumin ylläpitäjä Kinnunen vuokrasi palvelintilaa MV-lehdelle aina heinäkuuhun 2016 asti. Palstoissa on paljon samaa – vihamielistä ja salaliittoteorioita pursuavaa sisältöä – mutta siinä missä Ylilautaa leimaavat myös moniäänisyys ja huumori, MV-lehti kietoutuu journalismin kaapuun ja esittää törkynsä totena.

2017-09-26-kello-14.51

Arveluttavat poliittiset ideo­logiat kukkivat tosin myös Ylilaudalla, muutenkin kuin vitsinä. Erityisen vahvoilla lautakulttuurissa ovat oikeistolaiset näkökannat. Arjoranta kertoo, että 4chanin seuraajassa 8chanissa on pol eli politiikan alalauta mutta sen lisäksi erikseen leftypol-lauta eli vasemmistoväritteiselle politiikalle omistettu alue.

”Se ikään kuin kertoo, mikä oletusarvo on.”

Kanadan yleisradioyhtiö CBC kutsuu 8chania suoraan alt right -foorumiksi.

Lautakulttuuriin osallistujilla – ainakin osalla heistä – on tapana leveillä kulttuurin ymmärryksellään. Pitää osata erottaa trollit vilpittömyydestä, vanhat uusista käyttäjistä ja propaganda yksittäisistä mielipiteistä. Ylilauta onkin eräänlainen medialukutaitotesti, jossa omaa osaamistaan voi harjoittaa.

Hyvälle medialukutaidolle olisi käyttöä erityisesti propagandan suhteen. Ylilaudalla tuodaan välillä esiin epäilyjä eri tahojen vaikuttamisyrityksistä. Kokoomusnuorten Ylilauta-meemitehtailuista on foorumilla esitelty myös todistusaineistoa some-keskusteluista napattujen kuvakaappausten muodossa, vaikka aineiston todenperäisyydestä ei ole takuita.

Arjoranta ei ota kantaa siihen, ovatko kokoomusnuoret ehkä tehtailleet meemejä Ylilaudalle, mutta hän sanoo olevansa ”yllättynyt, jos jollain poliittisella puolueella ei ole vielä tällaista, ne ovat kyllä pudonneet kelkasta jo pahasti”.

Yksi anonyymeistä haastateltavista muistuttaa, että Ylilauta on keskustelukanava siinä missä muutkin.

”En näe ongelmaa siinä, että puolueet pyrkivät vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin tai lisäämään omaa kannatustaan Ylilaudalla, mikäli heidän agitointinsa perustuu faktoille. Ylilaudalla kampanjointi ei ole yhtää sen tuomittavampaa kuin kadulla lentolehtisten jakaminen.”

Huonosti laadittu propaganda ei laudalla mene helposti läpi. On opittava, miten keskusteluun kannattaa osallistua. Toinen anonyymi kertoo:

”Jos saavut paikalle etkä osaa toimia kyseisen sivun tarkkojen postaus- ja käyttäytymismallien mukaan, sulle nauretaan ja sulle vittuillaan, eikä sua oteta tosissaan. Jos väärässä hetkessä postauksissasi osoitat olevasi muuta kuin valkoinen heteromies, niin mitä luultavimmin saat osaksesi hyvinkin kamalia kommentteja.”

Suurin osa haastateltavista joka tapauksessa uskoo, että Ylilautaa käytetään propaganda-alustana. Yksi ­asian suhteen epäröiväkin vastaa:

”Ylilauta on pullollaan natsimateriaalia, antisemitismiä, salaliittoteorioita, rasististen oikeistopoliitikkojen hypetystä, viimeisimpänä muun ­muassa Huhtasaaren presidenttiehdokkuuden hypetys. En osaa ottaa kuitenkaan siihen kantaa, onko nää jotain tietoisesti masinoituja kampanjoita, vai orgaanisesti lauta­kulttuurin sisällä syntyneitä ilmiöitä.”

Myös ex-postaaja nostaa esiin Huhtasaaren kampanjan. Jo nyt hänen ”Paperit, kiitos” -mainoksestaan on saatu ”Paperi T, kiitos” -meemi. Naureskelu Huhtasaaren mainoksen kustannuksella tuskin haittaa, kunhan tarpeeksi moni vääntää evoluution kieltäjän nimen vaalilappuun – vaikka sitten läpällä ja vitsin varjolla.

Meemeistä on tullut yhtä pätevä ellei pätevämpi kampanjointityökalu kuin pelkästä tekstistä puhumattakaan pitkistä, tietoon pohjaavista esityksistä.

Ex-ylilautalainen muistuttaa, että Trump testasi meemejään 8chanilla ennen kuin postasi ne Twitteriin. Ainakin Hillary Clintonin kuva, jonka taustalla oli seteleitä ja teksti ”The Most Corrupt Candidate Ever” ilmestyi keskustelufoorumille ennen presidenttiehdokkaan Twitter-tiliä.

Visuaaliset vitsit peittävät välillä viestin, jossa ei ole mitään hauskaa. Jotkut vitsit onkin otettava vakavasti. Trump oli vitsi, kunnes hänen presidenttiydestään tuli totta. Suomi ensin -porukka on valmista sketsihahmoainesta, mutta hekottelu ei mitätöi heidän edustamaansa öyhötystä.

Onko vika kuitenkin internetissä? Tuoko anonyy­miyden mahdollisuus ja etäisyys muihin esiin pimeimmät puolemme? Tuottaako internet keskustelumuotoja, jotka halveksuvat hyviä tapoja ja ihmisoikeuksia?

”Kyllähän me postaamme internetiin myös niitä yksisarvisia”, Arjoranta muistuttaa.

”Ylilaudalla tulee ehkä selkeämmin esiin tietyntyyppiset näkemykset ja keskustelukulttuuri, mutta se ei ole syy poliittisen ilmapiirin muutokselle vaan seurausta siitä.”

Arjoranta ei usko, että anonymiteetti itsessään kuitenkaan johtaa laukomaan pimeitä näkemyksiä, loukkaavaa materiaalia ja painokelvotonta sontaa.

”On niin helppoa syyttää anonymiteettiä näistä jutuista. Samaa nähdään kuitenkin selkeästi myös esimerkiksi Facebookissa: vaikka ihmiset esiintyy omalla nimellään, siellä on ihan samantyyppistä varsin negatiivista keskustelukulttuuria. En ole vakuuttunut myöskään siitä, että internet on rikki, vaikka siinä on kielteisiä piirteitä.”

Kuten tietoverkkoja, sukupuolta ja pelejä tutkinut yhdysvaltalainen Adrienne Shaw on todennut: ”The internet is full of jerks because the world is full of jerks.” Netti on täynnä paskiaisia, koska ­maailma on täynnä paskiaisia.

Ylilauta on 2011 perustettu kuvafoorumi, jossa keskustelua käydään anonyymisti ja ilman nimimerkkejä useilla alalaudoilla. Alalautojen aiheet vaihtelevat ihmissuhteista matkustamiseen, peleistä yhteiskuntaan ja politiikkaan. Suosituin alalauta on Satunnainen.

Alalauta on merkitty NSFW-tagilla (not safe for work), mikäli sen aihealueet ovat erityisen provosoivia, pornoon viittaavia tai muuten työpaikalla selaamiseen sopimattomia.

Ylilautaa edelsivät Suomessa muun muassa Finnchan, Kuvalauta, Kotilauta ja Lauta.net. Kansainvälisiä malleja Ylilaudalle ovat muun muassa Something Awful, Reddit, 4chan ja 8chan.

Sanastoa:
Lurkata = seurata kommentoimatta
Postata = aloittaa viestiketju tai kommentoida sitä
Nyymi = anonyymi, Ylilaudalle postaaja
Jonne = negatiivinen viittaus nuoreen tai muuten hölmöön tyyppiin
Normo = ”normaali”, ”tavis”, ihminen, jolla on sosiaalinen elämä netin ulkopuolella
Hikky = Sosiaalisesti eristäytynyt ihminen

Noitia, politiikkaa ja taidetta

Vähemmän anarkiaa mutta enemmän elokuvia.

Joillekin elokuva on teollisuutta – rahaa – toisille elokuva on kieltä – tiedettä – meille se on rakkautta ja anarkiaa.” Nämä sanat Mika Siltala kirjoitti toista kertaa järjestetyn Rakkautta & Anarkiaa -elokuvatapahtuman katalogiin vuonna 1989. Järjestäjäporukka oli ensimmäisen vuoden jälkeen vaihtunut, mutta meno pysyi vinona.

Kalle Kinnunen ja Lauri Lehtinen ovat nostaneet sanat kirjansa 30 vuotta Rakkautta ja Anarkiaa alkuun. Elokuvatoimittajat ovat kronikoineet juhlavuottaan viettävän elokuvafestivaalin vaiheet vuodesta, elokuvavieraasta ja muutoksesta toiseen.

Tapahtuma alkoi vapaaehtoisvoimin pystyyn kasattuna, yksittäiseksi tarkoitettuna elokuvaviikkona, jonka aikana esitettiin Derek Jarmanin ja Lina Wertmüllerin elokuvia. Jälkimmäisen ohjaajan elokuvasta tapahtuma sai nimensä.

30 vuotta myöhemmin tapahtuma on vähemmän anarkistinen kuin alkuvuosinaan – sokin määrä on vähentynyt, eikä ”laatuelokuvaa” pidetä enää kirosanana. Rakkauden määrä sen sijaan vain kasvaa. Viime vuonna elokuvanäytöksiä oli noin 500 ja kävijöitä noin 57 000.

Kaikkia elokuvia ei tänäkään vuonna ehdi nähdä. Mutta katso ainakin nämä:

I Am Not a Witch

(Britannia/Ranska 2017)

Walesiläisohjaaja Rungano Nyoni kertoo esikoiselokuvassaan noitaleiristä synnyinmaassaan Sambiassa. Kahdeksanvuotiasta Shulaa syytetään noituudesta, ja hänet lähetetään leirille toisten kaltaistensa luo. Cannesissa pöhinää aiheuttanutta elokuvaa on kiitetty niin kuvauksesta kuin itsevarmasta otteesta.

Clash

(Egypti/Ranska 2016)

Koko draama sijoittuu lähes kokonaan poliisin vankienkuljetusvaunuun, johon on ahdettu ihmisiä eri taustoista, yhteiskuntaluokista ja ideologioista. Kiinniotot tapahtuvat Egyptin kansan­nousun sekavassa jälkitilanteessa. Mohamed Diabin ohjaaman elokuvan yhteydessä on puhuttu niin kauhusta kuin objektiivisesta poliittisesta debatista.

Kasvot, kylät – Visages, Villages (Ranska 2017)

Pitkän linjan elokuvaohjaaja Agnès Varda ja yksi maailman kuukuisimmista muralisti-katutaiteilija-valokuvaajista, JR, matkaavat läpi pikkukaupunki-Ranskan tie-elokuvassa, jonka ovat itse ohjanneet. The Guardian antoi viisi tähteä elokuvalle, joka kertoo taiteesta, ystävyydestä, kasvoista ja kylistä.

RUMBLE

(Kanada 2017)

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat on yritetty häivyttää historian kirjoista. Tämä koskee moninkertaisesti populaarimusiikin historiaa. Kanadalaisdokumentti perehdyttää muun muassa alkuperäiskansoja edusta­vien Link Wrayn, Charlie Pattonin ja Buffy Saint-Marien musiikkiin – ja näyttää sitten heidän vaikutuksensa nykymusiikkiin.

Call Me By Your Name

(Italia/Ranska/Brasilia/USA 2017)

Festivaalin avajaiselokuva on läpeensä kehuttu ja sensuelliksi luonnehdittu kuvaus 17-vuotiaan nuorukaisen ensirakkaudesta vanhempaan mieheen. Luca Guadagninon ohjaama draama sijoittuu Pohjois-Italiaan ja vuoteen 1983.

R&A Shorts

Lyhytelokuvien sarjassa nähdään muun muassa Rosa Liksomin ja Amanda Kernellin retrospektiivit. Jälkimmäinen on myös festivaalin vieraana täyspitkän elokuvansa Saamelaisveri kanssa (arvio sivulla 62).

Kaisu Tervonen

Rakkautta & Anarkiaa 14.–24.9.

www.hiff.fi

Kalle Kinnunen ja Lauri Lehtinen: 30 vuotta Rakkautta ja Anarkiaa (Like 2017)

Hyvän maun asialla

Turkulainen vegaaniruokatapahtuma nojaa nautintoon.

Vegaanibuumi näkyy myös kesän tapahtumakartassa. Vegånia on Turussa tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävä vegaaniruokaan keskittyvä tapahtuma.

Tapahtuman taustalla on kaksi naista. Idea lähti Suvi Kiukaksen pitkäaikaisesta unelmasta. Yhdessä Kiukas ja Roosa Vastamäki perustivat yhdistyksen. Sen suurempaa yritystä taustalla ei ole.

”Me ollaan puhuttu, että lähdetään mieluummin ekana vuonna pienesti liikkeelle ja koitetaan järjestää onnistunut pieni tapahtuma. Toivomme siis, että pystymme jatkamaan tätä tulevina vuosina”, Vastamäki kertoo.

Tapahtumaan on varmistunut ainakin kymmenen ruokamyyntipistettä, niiden mukana Kuori/Roots Kitchen, Vänäk ja Tikitak – sekä muita myyntipisteitä ja ohjelmaa.

Niiden lisäksi muun muassa Turun hittiravintola Kaskis on lupautunut elokuun ensimmäisellä viikolla tarjoilemaan vegaanisen Vegånia-annoksen tai menu­kokonaisuuden.

Vegånia on mukana vegaanitrendissä, jossa nautinto ja hyvät maut ovat pääosassa.

”Taustalla on meidän henkilökohtainen halu nostaa tietoisuutta vegaani­ruoasta siinä mielessä, että se voi olla hyvää ruokaa. Meitä ei tässä tapahtumassa kiinnosta saarnata mistään tai koittaa käännyttää ketään. Me halutaan, että siellä tarjotaan hyvää ruokaa, joka ikään kuin sattumalta on myös vegaanista”, Vastamäki kertoo.

Nautinnon puolesta puhuu myös se, että tapahtuman kanssa yhtä aikaa torin ympäristöön asettuu pienpanimofestivaali Tupa.

”Eli periaatteessa meiltä voi ostaa ruokaa ja mennä juomaan kaljaa heidän puolelleen. Meillä on myös molempina iltoina keikkoja Kirjakahvilan pihalla.”

Syntyjään turkulainen Vastamäki kertoo, että Turun vegaaniruokatarjonta on parantunut etenkin viime vuoden aikana. Myös Turun kaupunki on suhtautunut positiivisesti vegaanitapahtuman järjestäjiin.

”Turkulaisuus näkyy myös nimessä. Se ruotsalainen å on Turussa semmoinen juttu. Ja olemme ensisijaisesti lähestyneet turkulaisia ravintoloita, koetamme nostaa heitä samalla esiin.”

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Vegånia 4.–5.8. Vanha Suurtori, Turku. vegania.fi

Kiusaajia vastaan

Pii, 32, on kokenut niin henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin kovistelua.

Kuvat Veera Järvenpää

”Ennen neljättä luokkaa kävin ala-astetta viidessä eri koulussa. Kyllähän se vaikutti. Ei pahemmin päässyt juurtumaan eikä kaveripohja vakiintumaan.

Luulen, että mulla on lapsesta asti ollut mielenterveysongelmaa. Osa liittyy varmaan tähän sukupuoliristiriitaan, vaikka en osannut yhdistää ongelmaa tähän. Sekin vaikutti, että olin aina koulukiusattu. Mua kiusattiin todella ankarasti päiväkodin ensimmäisestä päivästä yläasteen viimeiseen päivään.

Kun neljännellä luokalla asuinpaikkani vakiintui, ikävä kyllä muutin Hyvinkäälle. Se oli tosi ankea mesta. Erilaisuus oli ihan myrkkyä. Vaikka en silloin osannut tuoda sukupuolen moninaisuutta esiin, niin erilainen mä kyllä olin.

Kun muut nuoret kapinoi vanhempia ja auktoriteetteja vastaan, ja koska mä sain kaikkea paskaa muilta nuorilta, mä aloin kapinoida niitä vastaan. Se ei ollut kaikkein paras juttu itsesuojelun kannalta. Mulle tuli vaan sellainen vastarinta, että ’ai, te ette tykkää siitä, millainen mä oon. Oon sitten tällainen vielä kaksi kertaa kauheammin.’

Pukeuduin epämuodikkaasti, kuuntelin vääränlaista musiikkia, poika­oletettuna mulla oli liian pitkät hiukset – luulen että kymmenen vuotta myöhemmin se olisi ollut ihan okei, mutta silloin se ei todellakaan ollut okei. Mut lähetettiin tarkkikselle, koska mut oli helpompi lähettää sinne kuin puoli koulua.

Viihdyin aika pitkälti omissa oloissani. Mun vanhemmat oli onneksi hyvin messissä.

Olin niin rikki yläasteen jälkeen, että mulla oli kaks välivuotta sen jälkeen. Sitten menin opiskelemaan musiikkiteknologiksi Orimattilaan. Silloin vasta kunnolla muodostin oman persoonani.

Peruskouluaika oli ollut pelkää selviämistä, mun kaikki henkinen energia meni siihen, että selvisin – ja melkein en selvinnyt. Siihen aikaan liittyi kaksi itsemurhayritystä: yksi yläaste­ikäisenä ja yksi välivuosien aikana.

Orimattilassa mun luokalla oli aika monia sellaisia, jotka oli tottunut olemaan erilaisia. Meillä oli oma rakennus siellä niiden 16-vuotiaiden amislaisten kanssa. Ne olis varmasti jatkaneet samalla linjalla, mihin mun yläaste jäi. Ja kyllä sieltä joskus kuuluikin jotain huutelua, mutta se oli aika helppoa siinä vaiheessa, kun sulla on kokonainen linja, kolme vuosikurssillista tyyppejä, jotka on että ’ai, mitä sä sanoit’.

Orimattilassa omanlaisten ihmisten ympäröimänä sitä pystyi oikeasti löytämään jotain itsestään. Aiemmin pystyi peilaamaan, että on vain kiusaajia ja minä.  Mutta nyt kun oli erilaisia ihmisiä, pystyi hakemaan sitä, kukakohan minä olen näiden joukossa.

Siinä vaiheessa ajattelin olevani aseksuaali [ei tunne seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan]. Ajattelin, että mun sukupuoli-identiteetti on se, että ei voi vähempää kiinnostaa.

"Transpolin mukaan olen nainen, koska he toimivat näillä nimikkeillä, joita on."
”Transpolin mukaan olen nainen, koska he toimivat näillä nimikkeillä, joita on.”

Mulla kesti käsittämättömän pitkään ennen kuin tajusin, mistä on kyse. Olin 27, kun ymmärsin, että ’hei, tää on se juttu’. Sen jälkeen, kun katsoi taaksepäin, kaikki palaset loksahteli kohdalleen.

Todellisuudessahan takana oli tosi pitkä kehityskaari, mutta se hetki tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Olin saanut vanhasta koulustani Orimattilasta pienen pätkän tuntiopettajana. Mulla oli paita, jossa oli rintataskut, joihin tungin kaikki kamani, ja siihen toisen paidan päälle. Olin bussissa matkalla töihin ja tajusin, että helkkari, mulla on tissit. Pää meinasi räjähtää.

Tavallaan se ei ollut täysin uutta. Musta oli jotenkin tuntunut, että mulla kuuluis olla rinnat.

Se oli torstaipäivä. Sinä iltana lueskelin, miten hormonikorvaukset toimii ja hormonit vaikuttaa. Mulla oli maanantaina aika psykiatrian polille liit­tyen mun terapiaan. Siellä pyysin lähetteen transtutkimuksiin.

Transpolin mukaan olen nainen, koska he toimivat näillä nimikkeillä, joita on. Ymmärrän, että byrokratia joutuu toimimaan rajatuin työkaluin, mutta translakia ei ole haluttu päivittää sitten sen asettamisen. Se on vuodelta 2002.

Mulla on ollut aina tosi epämukava olo peniksen kanssa. Ainoa hyöty, mikä siitä oli, oli että pystyi käymään seisaaltaan pissalla. En tykännyt yhtään mistään, mitä se teki. Siellä oli tehtaat, jotka tuotti materiaa. Ja jos sitä ei hoitanut ulos, se tuli minun tapauk­sessani sieltä väkisin ulos. Penis oli ­ällöttävä lötjäke.

Loppuvaiheessa ennen genitaali­kirurgiaa, jos näin itseni alasti peilistä ja satuin näkemään alakerran, voin fyysisesti pahoin. Se inhotti niin paljon.

Täällä tehdään tasan yhdenlaista kirurgiaa – vaikka täytyy kehua: Suomessa on erittäin pätevät kirurgit. Olisin kuitenkin itse kaivannut leikkausta, joka ei olisi tehnyt sisälle mitään. Se olisi ollut vaan kosmeettinen.

Lopputulos ei ole ihan sen näköinen, mitä haluaisin. Mutta ymmärrän sen, että jos suomessa on 50 000 transsukupuolista, meillä ei silti voi olla 50 000 erilaista prosessia. Se olisi optimaalista mutta ei resurssien kannalta realistista.

Jos mut olisi määritelty syntymässä tytöksi ja olisin käynyt läpi cis-tyypillisen [syntymässä määritellylle sukupuolelle tyypillisen] puberteetin, olisin silti transprosessissa. Silloin se prosessi olisi erinäköinen, mutta en olisi kotonani cis-naiskropassakaan.

Mun mielestä on tosi jees olla trans. Vaikka sentyyppinen valta, mitä järjestelmässä käytetään toisten ruumiillista itsemääräämisoikeutta vastaan, on tosi kammottavaa. Toisella puolella on kuitenkin se, että täällä on transprosessi, ja se kuuluu julkiseen terveydenhuoltoon.

Mulla on paljon kansainvälisiä ystäviä, monet niistä transihmisiä. Jotkut heistä asuu maissa, joissa ei ole minkäänlaista mahdollisuutta prosessiin. Sä maksat hoidot itse tai et tee mitään. Tai saatat asua maassa, jossa ei edes saa juridisesti vaihtaa nimeä.

Siksi tiedostan myös sen, että on hyvä, että meillä on prosessi, vaikka ongelmallinenkin.

Nyt olen käynyt yhteiskunnalle ’kauhean raskaan” sukupuolenkorjausleikkauksen läpi. Olen kuullut jotain arvioita, kuinka paljon se suunnilleen veronmaksajille maksaa.

Olen podcasteissani sanonut, että ’okei, olen laskenut leikkauksen hinnan ja jakanut sen suomalaisten veronmaksajien kesken. Jos joku tuntee kauhean suurta vääryyttä siitä, että olen heidän rahoillaan käynyt prosessin, niin voin sen yhden kolmasosa­sentin tilittää haluavien tilille välittömästi, kun niin pieniä rahasummia pysty suomalaisessa pankkijärjestelmässä tilittämään.’

Sen näkee, miten ihmiset trans­prosessissa herää ja miten paljon ne saa kiinni elämästä, työllistyy, lähtee opiskelemaan ja pääsee pois ­mielenterveyssotkujen kierteestä. Vaikka se maksaisi kuinka paljon, se tulisi ­huomattavan paljon halvemmaksi kuin olla loppuelämä siinä kierteessä, suljetulla osastolla tai käydä terapiassa pystymättä käymään töissä.

Se prosessi on voimaannuttava henkilötasolla, mutta tietyllä tavalla myös yhteiskunnallisella tasolla, kun jengi pääsee messiin.

"Jos joku tuntee kauhean suurta vääryyttä siitä, että olen heidän rahoillaan käynyt prosessin, niin voin sen yhden kolmasosa­sentin tilittää haluavien tilille välittömästi, kun niin pieniä rahasummia pysty suomalaisessa pankkijärjestelmässä tilittämään."
”Jos joku tuntee kauhean suurta vääryyttä siitä, että olen heidän rahoillaan käynyt prosessin, niin voin sen yhden kolmasosa­sentin tilittää haluavien tilille välittömästi, kun niin pieniä rahasummia pysty suomalaisessa pankkijärjestelmässä tilittämään.”

Haraan edelleen kaikenlaisia kiusaajia vastaan. Tällä hetkellä kiusaajat on iso ryhmä, kuten trans- ja homo­foobikot, rasistit tai antifeministit.

Kaikki edistys aiheuttaa aina vastareaktion. Positiivista on, että edistystä tapahtuu. Näistäkään asioista ei olisi puhuttu julkisesti 20 vuotta sitten, meillä ei ollut puolueita tai opetussuunnitelmaa, joiden ideaan nimenomaan kuuluu, että sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon.

Transvastaisuus on vastareaktio sille, että ihmisten suvaitsevaisuus kasvaa. Transvastaisuus on selkeästi myös vastareaktio tasa-arvoiselle avioliitolle. Kyllä Aito avioliitto -­väki puhuu edelleen avioliitosta, mutta tuntuu, että ne puhuu melkein ­enemmän sukupuolen moninaisuudesta, miten saatanasta se on. Koska yksi tappelu on hävitty, siirrytään seuraavaan, joka voidaan ehkä vielä voittaa.

Puhun podcasteissani aika paljon LBGTQIA-asiaa ja puhun hyvin avoimesti mun transprosessista ja muutenkin transasioista. Sinne sivulle, samoin kuin mun sarjakuvasivulle, tulee kaikenlaisia kommentteja. Moderoin jokaisen kommentin. Jos siellä on joku ääliö, sen kommentti ei päädy kommenttikenttään, mutta ne päätyy mun sarjakuvaan.

Mulle on tultu kerran heiluttelemaan kikkeliä bussipysäkillä. Se tuli vastapäiseltä terassilta ja huuteli ’hei ootsä tyttö vai poika?’. Sitten se alkoi tulemaan tien yli: ’Kato mitä mulla on.’ Voi vittu. Se oli aikaa ennen kuin olin käynyt mitään fyysistä prosessia. Tavallaanhan siinä kohtaa se oli henkinen voitto, että ’hei, minusta ei tiedä’.

Nykyäänkin, jo viisi vuotta prosessia läpikäyneenä, minut säännönmukaisesti sukupuolitetaan mieheksi. Jos joku syrjii mua epäselvän sukupuoleni takia, se on tosi ristiriitainen tilanne. Että ’haista vittu, mutta olipa kiva, kun huomasit’.

Kun ihmiset sukupuolittaa väärin, ei ne tee sitä lähtökohtaisesti ilkeyttään. Ok, jotkut tekee, mutta ne tilanteet on aika selkeitä. Mutta se, jos sua ei uskota tai sitä pidetään läppänä, on melkein pahempaa kuin että joku rupee vänkäämään vastaan. Jos joku ottaa mun sukupuolen hauskana läppänä, sitä tietää, että näyttäytyy yksi­selitteisen miespuolisena, vaikka sitä on käynyt aika kovan mankelin sen eteen, ettei niin olisi.

Mut sukupuolitettiin mieheksi myös sen jälkeen, kun olin puhunut, että mun klitorikselle oli tehty haava­hoitoa. Se ihminen kuitenkin kuuli, kun puhuin olleeni gynekologilla.

Mulle tulee ristiriitainen olo siitä, onko väärinsukupuolittamisella väliä. Minähän teen tätä sen takia, että olisin enemmän kotona itseni kanssa. Muut saa ajatella ihan mitä haluaa. Mutta se vaihtelee, kuinka paljon voimavaroja on, ettei se tunnu tosi pahalta.

Sukupuolittamisella on päivittäisen elämän kannalta järjettömän vähän mitään merkitystä. Me tehdään 99,9-prosenttisesti kaikki asiat samalla tavalla riippumatta sukupuolesta. Senkin takia on jännä, miksi se on itselle niin tärkeätä, että pääsi korjaamaan omaa niin fyysistä, henkistä kuin ­juridistakin sukupuolta. Se on kuitenkin viimeiset viisi vuotta ollut tärkein projekti mun elämässä.”

Punaiselta matolta pontikkapöntölle

Juho Kuosmanen teki uusiksi ensimmäisen suomalaisen näytelmäelokuvan.

Kuvat Sami Kuokkanen/ Kuokkasen kuvaamo

Ajoitus on mainio. Vuosi sitten toukokuussa Juho Kuosmasen elokuva Hymyilevä mies palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla Un Certain Regard -sarjan parhaana. Vuotta myöhemmin hän esittelee farssia Salaviinanpolttajat, jossa keitetään pontikkaa ja tapellaan virkavallan kanssa.

”Ei se ajoitus kauhean suunnitelmallista ollut. Mutta kun tilaisuus tuli, tajusin, että itselläni on tälle henkinen tarve. Tehtiinhän me myös ennen ­Hymyilevää miestä elokuva Romu-­Mattila ja kaunis nainen. Vanne alkoi kiristää päätä niin paljon, että oli pakko hakea tekemiseen uutta intoa jostain, jossa pelleily ei ole vain mahdollista vaan joka oikeastaan pakottaa siihen”, Kuosmanen kertoo.

Vuonna 2012 valmistunut Romu-Mattila ja kaunis nainen on mustavalkoinen, mykkäelokuvan tyyliin tehty lyhytelokuva kuten Salaviinanpolttajatkin. Molemmat on kuvattu 16-millisellä Bolex-vieterikameralla, jolla pystyy kuvaamaan 30 sekuntia kerrallaan. Kameran käymisnopeus myös vaihtelee lämpötilan mukaan: Kuosmasen mukaan se saattoi hyytyä kylmällä.

Jos projekteissa oli vapaus hullutella, oli niissä siis myös haasteensa.

”Digitaalisessa maailmassa, jos sulla on hyvä kamera ja resursseja jälkituotantoon, et voi syyttää virheistä muita kuin itseäsi. Se perustuu kontrolliin. Kaikki virheet alkaa näyttää virheiltä, sellaisilta ’miksi ne ei korjanneet tuota?’. Mutta kun tekee filmille, joka on jo itsessään vähän hankalasti hallittavissa, ja kameralla, joka toimii niin ja näin, annat virheille tavallaan tilaa. Ne virheet eivät ole sun virheitä, eivätkä ne ole edes virheitä vaan esteettisiä valintoja.”

Tekemisen tapa ei ollut kuitenkaan dogmaattinen valinta.

”Vanhahtavaa estetiikkaa rikottiin tahallisesti moderneilla elementeillä. Ihan kostoksi kaikille nillittäjille, jotka osoittelee asioita, että ’tuota ei ollut vielä 1900-luvun alussa’. Ja toisaalta tehtiin niin, koska meillä oli lupa leikkiä.”

Vuonna 1907 valmistunut Sala­viinanpolttajat oli Suomen ensimmäinen näytelmäelokuva tai ”kinemato­grafinen näytelmäkappale”, kuten sitä mainostettiin. Elokuva ei ole säilynyt, ja juonikin tunnetaan vain lehti-ilmoituksista.

Kuosmasen remake on tilaustyö. Tamperelainen mykkäelokuvafestivaali Loud Silents tilasi sen Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi. Kuosmanen lähti tekemään alkuperäiselle uskollista versiota – niin uskollista kuin on mahdollista kadonneen elokuvan kohdalla.

”On tietenkin hankalaa, kun sitä ei ole nähnyt ja siitä ei ole kuin muutamia artikkeleja luettavissa, mutta ymmärtääkseni se oli farssi, ja farssia mekin lähdettiin tekemään.”

Salaviinanpolttajista tai varhaisesta elokuvasta yleensä ei ollut tarkoitus tehdä pilkkaa. Kuosmasen puheista voi kuitenkin päätellä, ettei käsikirjoitus varsinaisesti ole mikään hienovarainen mestariteos.

”Käsikirjoitus oli alkuperäistä mukaileva, ja se on tosi tyhmä”, Kuosmanen sanoo virnistäen. ”Elokuvasäätiön [tuotantoneuvoja] Pekka Uotila sanoi, että kun usein käsikirjoituksesta innostuu ja lopputulos saattaakin olla pieni pettymys, niin hän syvästi toivoo, että tässä olisi toisinpäin.”

Vaikka filmijälki on vanhahtavaa ja tarinakin vanhalle uskollinen, näyttelijätyötä ei kuitenkaan haluttu liioitella varhaisen kotimaisen elokuvan tyyliin.

”Me haettiin lähtökohtaisesti ilmeikkäitä kasvoja. On siellä merkittäviä katseita, mutta ei haluttu lähteä pelleilemään ylinäyttelemisellä. Haluttiin, että ne hahmot kuitenkin tuntuisivat oikeilta ihmiseltä.”

Näyttelijät ovat enimmäkseen amatöörejä, mutta se ei ole poikkeuksellista Kuosmasen töissä. Hän kertoo pitävänsä siitä, etteivät näyttelijät ole kontrolloitavissa kuin ammattilaiset, joilla on työkaluja eri tilanteisiin.

”Se on vähän maailmankatsomuksellinenkin asia, että minkälaista maailmaa esitellään: kontrolloitua ja virheetöntä vai semmoista, jossa on tilaa inhimilliselle virheille ja elämälle. Tässä sitä tilaa on moninkertaisesti.”

Elokuva sai ensi-iltansa huhtikuussa, minkä jälkeen se on esitetty Saksassa Oberhausenin lyhytelokuvajuhlilla. Seuraava esitys on Sodankylän elokuvajuhlilla, jonne Kuosmanen aikoo vielä hiukan tiivistää noin 15-minuuttista teosta.

Voisi väittää, että Salaviinanpolttajat istuu hyvin ajatukseen elokuvista elämyksinä. Sen kohdalla ei ole kuitenkaan kyse elämysteollisuudesta vaan elämyskäsityöläisyydestä.

Foley-artisti Heikki Kossi, joka tekee elokuviin ääniä, tekee ne nyt livenä näytöksissä. Kossilla on esitystilanteissa mukanaan kaksi isoa matkalaukullista välineitä, joilla hän loihtii niin valkokankaalla näkyvien askelten äänet kuin ovien narinatkin. Kokonaisuuteen kuuluu myös Yks­pihlajan Kino-orkesterin säestys.

Myös esitystilanteissakin on olemassa virheiden mahdollisuus, kun mukana on eläviä elementtejä. Kuosmanen muistelee Romu-Mattilan näytöstä, jossa projektori huojui, osa pianon koskettimista oli epävireessä ja hän joutui koko näytöksen ajan pitämään käsin zoom adapter -osaa kiinni projektorissa.

Hölmöilyn vapaus on olennainen osa Salaviinanpolttajia. Se saa näkyä myös katsomossa.

”Toivon mukaan se näkyy semmoisena vapauttavana kokemuksena, joka tarttuu. Kyllä se mun mielestä liittyy nimenomaan semmoiseen järkeen perustuvan elämän vastapainoon, siitä vapauttavaan hetkeen. Ja ainakin noissa kahdessa esityksessä on tuntunut, että niin se myös toimii. Siinä elokuvassa on niin tyhmiä juttuja, ja kun ihmiset nauraa niille yhteen ääneen, se todistaa, että ne on saatettu johonkin semmoiseen mielentilaan, ettei ne ole enää ihan täysin järjissään.”

Sodankylän elokuvajuhlat 14.–18.6.

Kohti turvallisia tiloja

Oululaisen Martun, 45, keho tuntuu nyt oikealta mutta sukupuolitetut tilat entistä vääremmiltä.

Kuvat Veera Järvenpää

”Homoudesta ei koulussa puhuttu mitään. Oulussa puhtiin että ’sellaiset ihmiset’ käy noissa tietyissä paikoissa. Ei edes sanottu, että ’homot’. Tai koska Ruotsin politiikka oli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille avoimempi, niin puhuttiin, että kun Haaparannalla käy rasvareissulla, niin ei kannata pyllistää siellä.

Nämä jutut on ollut pohjalla, kun on lähtenyt hakemaan omaa identiteettiä. Kyllä siinä on pitänyt aika iso työ t­ehdä.

70-luvun Oulu lähiympäristöineen oli hyvin lestadiolainen, vaikka ei välttämättä niinkään se keskusta tai kaupunki. Se vaikutti kuitenkin paikan henkiseen ilmapiiriin.

Mulla oli turvallinen ja mukava lapsuus. Mun sisko on puolitoista vuotta mua vanhempi. Siskon kanssa oltiin paljon.

Meillä oli myös tosi paljon lapsia pihapiirissä, aina oli leikkikavereita. Ei meillä mitään tietokoneita silloin ollut. Vaikka kyllä mä haaveilin Commodore 64:sta silloin, kun ne tuli.

Tykkäsin kauheasti autoleikeistä, vaikka olihan mulla nukkeja ja nallejakin. Tämä on vähän klisee, mutta en hirveästi leikkinyt prinsessaleikkejä.

Mulla oli jotenkin häpeä siitä, että tykkäsin rakentaa kaikkea ja leikkiä autoilla, mutta vanhemmat ei sitä ikinä estänyt. Ne osti mulle pikkuautoja, ja serkun kanssa rakennettiin meccanoilla ja legoilla.

Sain kasvaa aika neutraalisti. Ei mua laitettu mihinkään rooleihin, eikä pitänyt olla tietyntyyppinen, että kelpasi.

Rakastan Oulun kaupunkia ja tätä meininkiä, mutta välillä nuorempana oli semmoinen olo, että täältä on päästävä pois. En ole kuitenkaan pidempiä aikoja muualla asunut.

Mulle tuli murrosikä aika myöhään. Olinkohan seiskalla tai kasilla, kun oli taas ne vuosittaiset tarkastukset, ja terveydenhoitaja kysyi, onko kuukautiset jo alkaneet. Olin että ei. Mua peloteltiin, että jos ne ei ala kevääseen mennessä, joudun tutkimuksiin. Tutkimuksiin? Pelkäsin sen koko talven niitä tutkimuksia. Onneksi kuukautiset sitten keväällä alkoi ennen kun jouduin niihin tutkimuksiin.

Sitä häpeili rintojaan ja niitä kuukautisia. Joku suurin piirtein samanikäinen ystävä kertoi, että heillä oli juhlat, kun hänellä alkoi kuukautiset. Kakkua ja näin. Joo, ei tosiaankaan!

Kyllä mä olen välillä pukeutunut feminiinisesti, olen käyttänyt hameita ja muita vastaavia. Mutta kun keho alkoi muuttua, joku outous lisääntyi. Ja se ulkopuolisuus lisääntyi.

Teksti-tv:stä löydettiin kuitenkin kirjeenvaihtokavereita, ja kirjastossa kävin lukemassa Z-lehteä [Setan julkaisema lehti] vähän niin, ettei kukaan huomaisi. Sieltä haki sitä tietoa. Nykyään se on mahtavan helppoa, kun ihmiset pääsee nettiin googlettamaan.

Aloin seurustelemaan ’oikeasti’ vasta parikymppisenä. Hän on mulle ihmisenä vieläkin rakas.

Hänen avullaan löysin jonkinlaisen eri maailman, ei välttämättä edes seksuaalisesti tai sukupuolisesti, mutta jotenkin sitä avautui näkemään asioita eri tavalla, ehkä myös vähemmistöjä.

En ole ikinä ajatellut olevani hetero. Silloin ajattelin, että olen biseksuaali. Mulla oli yksi miessuhde sen ensimmäisen jälkeenkin, mutta aloin nähdä hirveästi unia naisista. Kun avauduin hänelle, ei siitä suhteesta enää mitään tullut. Heteromies ei enää kiinnostanut seksuaalisesti.

Ensimmäinen kerta, kun menin Setan toimistolle, niin pelotti. Olisko vuosi ollut -95. Lähdin aika aktiivisesti mukaan siihen toimintaan Oulussa ja aloin käymään bileissä. Sieltä löytyi se uusi maailma, jonka koki enemmän henkiseksi kodikseen kuin heteropiirit.

Toimin Setan kouluttajana vieläkin, vaikka nykyään vähemmän.

"En ole ikinä ajatellut olevani hetero. Silloin ajattelin, että olen biseksuaali."
”En ole ikinä ajatellut olevani hetero. Silloin ajattelin, että olen biseksuaali.”

Sukupuolen moninaisuuteen törmäsin yhden seurustelukumppanin myötä. Hän oli käynyt jossain vaiheessa Tampereen transpolilla. Kännissä hän avautui mulle siitä. Olin vähän hämmentynyt mutta kuitenkin sitä mieltä, että tämä on ok, ei tässä ole mitään.

No, se suhde meni niin kuin monet muutkin suhteet, mutta jos siitä ei muuta iloa ollut, niin sen myötä aloin miettiä, miksi suhteet lesbonaisiin tai bi-naisiin on mulle aina niin vaikeita. Minkä takia koen, että en tule ymmärretyksi? Olenko mä niin vaikea? Vai olenko vaan törmännyt niin vaikeisiin ihmisiin?

Aloitin oman prosessini parisen vuotta sitten marraskuussa, vuonna 2014. Silloin olin ensimmäistä kertaa Helsingissä polilla. Toki olin sitä ennen ehkä kolme, neljä vuotta aktiivisesti pohtinut sitä, myös ryhmässä, että miksi on niin vaikeaa hakea se lähete.

Yksi kaveri sanoi, että marssit nyt tuonne Terveystalolle ja pyydät lääkäriltä lähetteen, ei se ole sen kummempaa. Tavallaan piti saada se tönäisy eteenpäin.

Lääkäri oli, että ’what, mitä tämä on?’. Sanoin, että mennäänpä nyt katsomaan sivuilta, opastan sua. Hän oli niin hämillään, semmoinen viiskymppinen lääkäri. Olin hänen ensimmäinen asiakkaansa, joka tulee pyytämään lähetettä transpolille. Hän ei ollut ikinä kuullutkaan tästä asiasta.

Lääkäri rupesi kysymään jostain lapsuudesta, tyyliin ’minkälainen lapsuus sulla on ollut?’. Sanoin sille, että ei sun tarvitse näitä kysyä, nämä tutkimukset tehdään sitten Helsingissä.

Mulla ei ole kuin hyvää sanottavaa transpolista. Voinhan mä kritisoida sitä, että meillä pitäisi olla itsemäärittelyoikeus eikä meidän pitäisi joutua käymään tuommoisia tutkimuksia, ja tämä on ihan totta. Mutta mulla on pelkkää hyvää sanottavaa niistä ihmisistä.

Mun oma hoitaja oli aivan mahtava tyyppi. Lääkäreiden kanssa kohtaamiset oli ok, ja psykologitkin oli kaikki ok. En tiedä, sattuiko mulle niin hyvät tyypit vai oliko mun asenne myös sellainen, etten tee siitä ongelmaa.

Vaikka kyllä siellä on ihmiset kokeneet paskaakin kohtelua. Sekin vaikutti, etten ollut 18-vuotias. Ne sanoi suoraan, että kyllä se vaikuttaa, että mulla on kokemusta ja mun identiteetti on jo vahvistunut. Ei ne siinä mielessä alkaneet kyseenalaistaa mua.

Toki ne kysyi taustoja. Mullakin on ollut masennusta, ja olen käynyt terapiassa. En joutunut hyllylle niistä, vaikka olin täysin avoin.

Palstoilla puhutaan siitä, pitääkö polilla esittää. Mietin itsekin, pitäisikö esittää transmiestä, että saisin diagnoosin. Otin kuitenkin sen kannan, että en ala esittämään. Mun hoitaja sanoikin, että on parempi, että muunsukupuolisetkin tulis omana ittenään, koska se hämmentää heitä, jos ihmiset alkaa esittää jotain. Se prosessi on niin pitkä, että jossain vaiheessa tulee ilmi, että et ole sitä, mitä esität. Ja se saattaa lykätä prosessia.

"En koe, etten olisi tervetullut naisten pukuhuoneeseen, koen vain olevani väärässä paikassa."
”En koe, etten olisi tervetullut naisten pukuhuoneeseen, koen vain olevani väärässä paikassa.”

Käyn liikuntakeskuksissa, ja pukuhuoneahdistus on alkanut voimistumaan. Kävin mastektomiassa [rintojen poistossa] joulukuun alussa. Sen jälkeen keho on tuntunut oikeammalta, mutta mä oon jotenkin vääremmässä paikassa siellä pukuhuoneessa. En koe, etten olisi tervetullut naisten pukuhuoneeseen, koen vain olevani väärässä paikassa. Samaa mä olisin miesten pukuhuoneessa.

Jotkut punaniskaheterot sanoo, että sinne tullaan kyttäämään. Mikä siinä on, että niillä on aina seksi mielessä, kun ne miettii vessoja, uimahalleja ja pukuhuoneita. Mä menen tekemään niihin ihan muita asioita.

Pahimmassa tapauksessa tämän pukuhuoneahdistuksen takia ei pystyisi enää käymään liikuntakeskuksissa. Esimerkiksi uimahalleihin en lähde. Kyllä se rajoittaa omaa toimintaa.

Tämän liikuntakeskuksen, jossa käyn, omistaja on kuitenkin mun ystävä. Laitoin suoraan hänelle viestiä, että mitä tekisin asian kanssa. Hän oli mahtava. Hän ehdotti, että voitais alkaa yhdessä miettiä liikuntakeskukseen sukupuolineutraalia pukuhuonetta, joka olisi kaikille avoin – ei pelkästään transihmisille vaan myös ihmisille, jotka haluaisivat intiimimpää tilaa.

Olin ensin itku silmässä siitä ahdistuksesta ja sitten itku silmässä siitä, että minut otetaan tosissaan. Olin aivan, että wau! Ja jossain Oulussa!

En halua välittää semmoista, että täällä Oulussa vielä painitaan karhujen kanssa. Mua ärsyttää se ajatus, että Helsingissä on muka kaikki paremmin. Tämä pukuhuonejuttu olisi kuitenkin hirveän iso muutos, ja se liikuntakeskus saisi varmasti positiivista julkisuutta.

Mulla on paljon tuttuja Oulussa monella alalla. Olen avoimesti ollut, mitä olen, ja yksi Oulun kaupungin työntekijä kysyi multa, että mikä se kolmas vaihtoehto voisi olla, kun he tekevät kaavaketta, jossa on mies- ja nainen-vaihtoehto.

Hän kiitti mua avoimuudesta ja siitä, että jaan asiallista tietoa ja että multa voi kysyä suoraan. Mutta on ihmisen oma valinta, kuinka paljon puhuu itsestään.

Mun kaikista tärkein ja rakkain ystävä kuoli kaksi ja puoli vuotta sitten. En oikein usko kohtaloon, mutta se tapahtui edellisenä yönä, kun olin menossa ensimmäistä kertaa transpolille. Transpoli on Meilahdessa, ja Ulla kuoli siellä.

Me keskusteltiin tästä transasiasta hänenkin kanssaan. Olin miettinyt, lähdenkö prosessiin. Hän sanoi mielettömän kauniisti, ettei ole ikinä nähnyt minua miehenä tai naisena. Ihminen, joka oli ja on mulle edelleen äärimmäisen tärkeä, oli täysin mun puolella.

Se oli sunnuntain ja maanantain välinen yö, kun hän meni leikkaukseen. Kun olin käynyt transpolilla, olin hirveän huojentunut ja mulla oli mielessä, miten Ulla voi. Laitoin Ullan äidille viestiä, ja vastaus oli, että uutiset eivät ole hyviä.

Toivottavasti mulle ei ikinä tule toista sellaista päivää.

Viimeisessä tekstiviestissään Ulla toivotti mulle kaikkea hyvää ja muistutti iloita elämästä. Mun ristipistoharrastus lähti siitä, että tekisin työn ’Muista iloita elämästä’.

En ole sitä vielä pystynyt aloittamaan, mutta paljon muita ristipistotöitä olen tehnyt. Tein itselleni semmoisenkin taulun, jossa on Male-/Female-/Fuck off -valintaruudut.”

martu2

Verkkareita ja korkkareita

Valto, 36, kokee, että sukupuolten kirjo voi toteutua yhdessä ihmisessä.

Kuvat Veera Järvenpää

”Mulla ei ole sellaista ’jo lapsena tiesin’ -tyyppistä stooria. En ikinä silloin edes ajatellut, että mulla on sukupuolta, eikä mua ole kauheasti kasvatettu sukupuoleen. Kotona perusarjessa meillä oli kaikilla niitä samoja verkkareita, joita mun äiti ompeli meille. Ja me leikittiin yhdessä veljien kanssa paljolti samoja leikkejä.

Kun joidenkin vanhemmat oli aatteellisia tai vasemmistolaisia, niin mun vanhemmat on aika keskiluokkaisia. Ne ei oo koskaan halunneet sitoutua mihinkään selkeeseen ideo­logiaan, mutta se, miten meitä on kohdeltu, on mun mielestä ollut enemmän persoona- kuin vaikka sukupuolilähtöistä. Luulen, että se on suojellut mua.

Mun vanhemmat on kyllä tosi spessuja, ne on jotenkin tämänkin aiheen äärellä toimineet aika rakentavasti. ­Koen olevani tosi etuoikeutettu.

Oli mulla kynnys kuitenkin kertoa niille. Mutta ehkä se oli vähän pakkotilanne. Ja koska ne on aina enimmäkseen tienneet, miten mulla menee, ja ne on olleet mun tukena aika paljon, niin ei se ollut mitkään vaihtoehto, että en kertoisi niille.

Sanoin niille, että mä en ole nainen. En ole ikinä sanonut niille mitään muuta. Ne välillä olettelee kaikkea. Aika paljon nykyisin mun äiti puhuu, että mä olen niiden poika. Se tuntuu musta omituiselta, mutta en ole vielä ottanut sitä puheeksi, että ei se tavallaan ole tuokaan. Ja musta tuntuu tosi huojentavalta se, että mua kutsutaan pojaksi verrattuna siihen, että mua kutsuttaisiin tytöksi. Saattaahan se jossain vaiheessa olla ihan tottakin, ei voi tietää.

Joillain muunsukupuolisilla ihmisillä on niin sanottu dysforia suhteessa kehoonsa. Mulla se tulee ja menee. En mä varmaan olisi alkanut prosessiin, jos ei minkäänlaista dysforiaa olisi. Mun keho ei ole kuitenkaan ollut mun tiellä varsinaisesti, paitsi muiden kohtelun takia.

Kyllä mä muistan, että tunsin teininä joihinkin asioihin melkoista vierautta, mutta kukapa ei tuntisi.

Teininä mulla oli ohimenevä pelko siitä, että mä oon lesbo. Sen jälkeen en ole kauheasti välittänyt asiasta. Mulla ei ole koskaan ollut semmoista sukupuoleen suuntautuvaa seksuaalisuutta. Olen tosi paljon ollut aina suuntautunut ihmisiin, persoonallisuuksiin ja hyviin tyyppeihin.

Mua alkoi jossain vaiheessa hangata tosi paljon se, että mulla oli naisen rooli heterosuhteessa. Mä en voi olla semmoisten tyyppien kanssa ylipäätään, jotka odottaa multa heteronaisen roolia. Se on musta äärimmäisen tukalaa. Tämä ei liity siihen toisen tyypin sukupuoleen vaan dynamiikkaan. Se dynamiikka ei ole semmoinen, johon kaikilla heteromiehillä olisi tarvetta tai kaikilla ei-heteromiehillä ei olisi. Se ei ole niin suora­viivaista.

Tuntuu, että mun tapauksessa tosi monet asiat on vaan hämäriä. Mulla on ollut kyse tosi paljon sen hyväksymisestä, että ei välttämättä oikeasti ole mitään referenssiä tai mitään selkeetä lokeroa, että just tuommoinen minäkin olen. Olen löytänyt ehkä ensimmäisen kerran transyhteisöstä – silleen laajasti ottaen – jonkinlaisen tunnistamisen.

Transyhteisö on ehdottomasti se, mihin kuulun, mutta mun on edelleen tosi vaikea sanallistaa sitä, mikä mun sukupuoli on. Oikeata vastausta ei vaan ole olemassa.

Transyhteisön sisällä on vääntöä, koska niiden, jotka haluaa tosi paljon olla kokonaan jompaakumpaa perinteistä sukupuolta, ja ei-binääristen ihmisten, tarpeet ja toiveet on jossain määrin erilaiset. Ne pelkäävät muunsukupuolisten jotenkin rapauttavan niiden oikeuksia. Mä näen, että siinä on tavallaan kuitenkin kysymys samasta asiasta – siitä että ihmisen pitää itse saada määrittää sukupuolensa.

Koska tää binääri on niin hirveen dominoiva, niin kai se paine syntyy siitä. Ja ymmärrän sen ihan tosi hyvin. Monille binääritransihmisille on kauhistus se, että niiden ajatellaan olevan jossain välimailla. Sehän on tosi ahdistavaa, ettei itsestä tulisi ikinä sitä mitä haluaa olla. Se on asia, jonka myös tunnistan itse joinain päivinä ihan tosi hyvin. Sitä saattaa ajatella, että ’voi saatana, kun mä menisin normaalisti läpi’.

Nuo litaniat eri binäärin ulkopuolisista identiteeteistä… Tavallaan mun mielestä hienointa olisi, jos me saataisiin nämä nais- ja mieskategoriat samalle viivalle kuin se muu litania. Ei mulla ole mitään tarvetta uhata jonkun naisen tai miehen oikeutta olla nainen tai mies. Mun mielestä se on ihan yhtä vakava henkinen oikeus kuin omakin olemiseni.

"Oman tien löytäminen on niin paljon sattumasta kiinni."
”Oman tien löytäminen on niin paljon sattumasta kiinni.”

Yritin tosi montaa eri juttua. Teatteri oli mulle tavallaan ihan viimeinen, mihin päädyin, kun ei mikään muu oikein lähtenyt lentoon. Tulin ihan pystymetsästä teatterikouluun ja olin vähän, että ’mikä tämä teatteri on?’. Ehkä sukupuoliasian kanssa kävi vähän samalla tavalla. ’Hä? Missä mä oon? Hä, nyt mä pistän jotain testosteronia!’

Vaikka on ne asiat jälkikäteen ajateltuna olleet aika väistämättömiä. Oman tien löytäminen on niin paljon sattumasta kiinni.

Koin teatterikoulun välillä aika seksistisenä. Luulen, että se on nyt vähän muuttumassa, koska nuoret tyypit alkaa olla tietoisia näistä jutuista. Kun mä olin teatterikoulussa, siellä oli sellaista, että pojat juoksee poikien porukassa ja tytöt tyttöjen porukassa.

Ne omat arvot ja maailmankuva väistämättä valuu kaikkeen. Ei sitä voi jonkun toisen teoksia tehdä. Sitä paitsi, kun maailmassa on mun mielestä paljon epäkohtia, niin sitä haluais käyttää työpanostaan niin, että koittaisi jotenkin vaikuttaa niihin epäkohtiin.

Se, että mun tarkastelupiste on jollain tavalla tuon binäärisukupuolijärjestelmän ulkopuolella, niin ei se voi olla vaikuttamatta siihen, mitä mä teen.

Jos esimerkiksi tehdään perinteinen päähenkilövetoinen juttu, pidetään normaalina sitä, että ratkaistaan sen henkilön sukupuoli. Yksi hyväksi havaittu tapa on esimerkiksi ratkaista se niin, että se on sama kuin kirjoittajan oma. Mä joutuisin siinä kohtaa miettimään, tuleeko tästä väistämättä marginaalijuttu henkilön sukupuolen takia. Entä jos se jää lukijoille ja yleisölle ihan vieraaksi? Se on sellainen ylimääräinen mutka matkassa.

Mä toisaalta suhtaudun sukupuoleen usein vähän sekundäärisenä asiana­. Huomaan, että se aiheuttaa välillä tiettyä kommunikaatiovaikeutta vaikka muiden tekijöiden kanssa.

Se oma työ ei kuitenkaan tule pelkästään omasta persoonasta. Se tulee myös siitä, että me ollaan kaikki tässä kulttuurissa. Ja kulttuuri vaikuttaa kauheasti. Ja tietysti projekteja tekee myös sitä kautta, mitä luulen yleisön haluavan nähdä. Vaikka ei haluaisi, on myös itse samojen normien alainen ja tarkastelee omaa tekemistään niiden kautta.

Jälkikäteen ajateltuna Einolle ja Transformationsille [molemmat sukupuolta käsitteleviä teatteriesityksiä] on ollut ihan selvästi tarvetta. Molemmat on saanut tosi kiittävää palautetta, myös sellaista, että ne on olleet voimaannuttavia ihmisille. Etukäteen ajateltuna luulen, että meillä on ollut tarve tehdä ne.

Mun mielestä tuommoisille esityksille yleensä ottaen on jatkuvasti tarvetta jo pelkästään sen takia, että moninaisuudelle ja moninaisille esityksille ja erilaisille tarinoille on tarvetta. Tavallaan tarinat kuitenkin määrittää sitä, mitä me voidaan ajatella.

Esikuvat on ihan älyttömän tärkeitä ihmisille. Ei se ole niin, että kun on tehty yksi transromaani ja yksi transesitys, niin sitten olis valmista. Ei kukaan ajattele esimerkiksi, että vieläkö näistä heteroista puhutaan. Että tää naisen ja miehen välinen rakkaus­tarina – eikö tää ole jo niin nähty! Tavallaan sitä tämä ’homo­saatio’ on, että näkyy yhtäkkiä jotain muutakin. Toivon että siihen vähitellen totutaan.

Kun transaihe on aika pinnalla, siinä on se puoli, että nyt taiteilija x ja journalisti y löysivät herkullisen aiheen, josta voi ammentaa. Siinä on sellainen tietty suojeluhalu, että älkää nyt härkkikö, tämä ei ole teidän asia, tämä on meidän asia.

En usko, että ratkaisu on se, että vähemmistöt mustasukkaisesti kyttää sitä, että kukaan muu ei saa sanoa tästä aiheesta mitään. Mutta tiettyä sensitiivisyyttä ja kunnioitusta pitää osoittaa. Pään yli ei saa puhua.

Tietyllä tavalla vähemmistöt on enemmistön armoilla. Samaan aikaan tajuaa sen, että esimerkiksi Tom of Finland -elokuva voi olla jonkun pikkukaupungin yhdelle homolle se ainoa kohta, jossa näkee, että voi olla jotain muutakin. Se voi pelastaa jonkun elämän.

Minähän en voi antaa kenellekään oikeutta kertoa kenenkään toisen tarinaa. Mutta mun mielestä siinä on myös sellainen juttu, että minkään vähemmistön oikeudet ei vaan realisoidu niin kauan kuin se enemmistö ei asetu jollain tavalla rinnalle.

Mulle henkilökohtaisessa elämässä sukupuoli on tosi paljon esittämistä. Mä jollain tasolla koen eläväni sukupuolen esittämisen ajatusta ihan konkreettisesti, semmoisella arkisella levelillä.

Olen joskus itseltänikin kysynyt, mikä on mun oikea ja todellinen sukupuolen ilmaisu. Onko se sitä, mitä teen Einossa, vai onko se jotain, jota teen jossain muussa esityksessä tai keikoilla tai yksityiselämässä. Mulle siinä ei ole mitään hierarkiaa, että olisi joku primäärisukupuoli ja että ne muut olisivat vaan jotain rooleja.

Oikeastaan olen oivaltanut vasta hiljattain sen, että on sellaisiakin ihmisiä, joille drag on nimenomaan dragia – sitä, että ollaan joku toinen. Mulle drag on sitä, että mä oon mä, joku toinen mä. Siinä on toki iso ero. Hienoa, että molempia on.

Niin sanotun transitioitumisen jälkeen vapauttavinta on se, että olen tavallaan hyväksynyt kaikki ne sukupuolet itsessäni. Varmaan kaks–kolmekymppiseen asti mulla on ollut ristiriita siinä, että tykkään ihanista vaatteista ja korkkareista ja kaikesta siististä, mutta mun on ollut tosi vaikeaa käyttää niitä. On ollut olo, että se en ole minä. Mun on aina pitänyt vetää jossain kauheissa rytkyissä, valtavissa takeissa. Tämän prosessin kautta on kuitenkin pystynyt tunnistamaan myös sen, että mulla on oikeus käyttää näitäkin, että mun ei tarvitsekaan valita.”

Valto on tehnyt esityksen Eino – henkilökohtainen sukupuolihistoria ja osallistunut esitykseen Transformations – otteita maskuliinisuuden sanakirjasta.

Pahoinvointipalvelut esittää

Jyväskylässä juhlitaan tekotaiteellista paskaa.

Ilmeisesti kaikki eivät allekirjoita ajatusta, että kulttuurin tulisi olla sarja hyvin­vointia luovia palveluja. Jotkut arvostavat ehtaa tekotaiteellista paskaa.

Näin voisi päätellä Akseli Hiltusen kommenteista ja tittelistä. Hiltunen on puheenjohtaja jyväskyläläisessä yhdistyksessä Yleishyödyttömät Pahoinvointipalvelut ry. Yhdistys järjestää toukokuussa jo toisen kerran Tekotaiteellisen Paskan Festivaalin.

Festivaali järjestetään ”sattumalta” samaan aikaan kuin perinteinen jyväskyläläinen kaupunkifestivaali Yläkaupungin Yö. Jälkimmäinen juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan.

”Jyväskylässä vaikuttava festivaali Yläkaupungin Yö näki selkeästi mahdollisuuden loisia mahtavan konseptin varjolla ja pystytti ironisesti koko oman hipsterifestivaalinsa Tekotaiteellisen Paskan Festivaalin ympärille kaikkien kävijöittemme suureksi harmiksi”, Hiltunen väittää.

Festivaalin synnystä Hiltunen syyttää paria yksilöä: taiteellisen johtajan ­Seppo Pohjolaisen idea konkretisoitui muusikko ja Veturitallien nuorisotyön­tekijän Sami Kotolan toimesta. Varsinaisen työn tekevät kuitenkin muut.

”Tekotaiteellisen Paskan Festivaalin mahdollistuminen viime vuonna toteutui yksinkertaisesti laittamalla Jyväskylän Veturitallien nuoria palkattomaan talkootyöhön näkyvyyteen ja hyvään työkokemukseen vedoten.”

Esiintyjät sen sijaan valikoituvat Hiltusen mukaan melko demokraattisesti. Tekotaiteellisen paskan määrittelee yleisö.

”Soitatamme ehdolla olevien esiintyjien tuotantoa ohikulkijoille kaduilla, ja jos joku hengentuotteiden pikaruokamalliin ehdollistunut diletantti erehtyy kommentoimaan presentaatiota ylimielisesti tekotaiteelliseksi paskaksi, niin valitsemme esiintyjän joukkoomme.”

Tänä vuonna tiukan seulan ovat läpäisseet muun muassa Lohikosken kesäteatteri, Kaamanen Soundsystem, J. K. Ihalainen ja This Charming Man & Touko Aalto.

Tekotaiteellisen Paskan Festivaali 20.5.

www.facebook.com/tekotaiteellisenpaskanfestivaali

Kadun varjoisalla puolella

Ennen meillä oli rahvaan kulttuuri ja korkeakulttuuri. Nyt meillä on Tuomari Nurmio.

Kuvat Velda Parkkinen

Poliittinen toiminta saattoi pelastaa Hannu ”Hande” Nurmion musiikin valtavirralta. Sen käsityksen voi saada hänen elämäkerroistaan, Tuomari vastoin tah­toaan (1990) ja Dumari (2010).

Kirjat kertovat miehestä, joka kuului 1970-luvun vasemmistoradikaaleihin.

”Suurin osa 60-luvun vasemmistoradikaaleista valui lopulta SKP:n syliin. Taistolaisuus oli Kekkosen Suomessa varsin luonteva poliittinen liike. Se otti YYA-liturgian kirjaimellisesti. Taustalla olivat tietysti myös katkeran sodan traumat. Se suhtautui idealistisesti maailmanpolitiikkaan ja Neuvostoliittoon, ja sen lopputuloksena oli totalitaarisen ideologian ja politiikan hyväksyminen. Se oli eräänlainen lasten ristiretki, joka päättyi ikävästi. ”

Piirit olivat folkhenkisesti suuntautuneita, eikä korruptoitunein länsirock uponnut kaikille. Ehkä vastarinta sai kitaraa näppäilevän Nurmionkin sukeltamaan syvemmälle roots-musiikkiin, maailmanmusiikkiin ja folkiin.

Tai sitten ei.

Nurmion uusimmalla levyllä Dumarillumarei on muun muassa bluesin, surumarssin ja humpan lisäksi räppiä. Sitä edustaa Nurmion 24. albumin nimiraita. Sen korruptoituneemmaksi länsimenoksi ei musiikki käy.

Muutenkin uudella levyllä heiluvat nistit, sotilaat ja raivo­tautiset. Elämän nurja puoli onkin näkynyt Nurmion levytyksissä vuosikymmeniä. Hänen ensimmäinen levyttänyt bändinsä oli nimetty Köy­hien ystäviksi – ironisesti mutta kuitenkin.

”Tuon aihepiirin käsittely on jollain tavalla mulle aika luontevaa. Mun on vaikea sanoa, onko se rappioromantiikkaa vai onko se naturalismia, mutta en mä ajattele sitä niin, että mun pitäisi tai kuuluisi käsitellä sitä. Tätä levyä tehdessä tuntui välillä siltä, että ei enää spurgukamaa, mutta se oli kuin jonkun pakon sanelemaa.”

Musiikin valtavirralta Nurmion on ehkä kuitenkin säästänyt Nurmio itse. Kaksi vuotta sitten taiteilijaa pyydettiin mukaan Vain elämää -tv-sarjaan, tilipussikerhoon, jonka jäsenet nettoavat rupeamastaan 50 000–70 000 euroa.

Nurmio myöntää, että mahdollisuuksia suurempaan menestykseen olisi ollut.

”Mä en ollenkaan halveksi rahaa ja menestystä. Kyllä fyrkka mullekin kelpaa. Mun on vaan ihan mahdoton kuvitella itseäni sinne, pelkkä ajatus alkaa naurattaa. Se tuntuu täysin vieraalta.”

Hän kieltäytyi. Nytkin hän kertoo tuntevansa ”tiettyä vastenmielisyyttä julkkiskuviota kohtaan”.

”Se muistuttaa vähän primitiivistä herravihaa. Mutta Vain elämää on ihan ok niille, jotka sitä diggaa. Ei siitä ole haittaa kenellekään.”

Eräänä huhtikuun tiistai-iltana Nurmio kertoi Helsingin keskustan keikkapaikassa urastaan ja soitti kipaleita sen varrelta: ”Oi mutsi mutsi”,  ”Tonnin stiflat”, ”Lasten mehuhetki”, ”Aavaa preeriaa”, ”Tuhma hauva”, ”Rion satamassa” ja niin edelleen. Häntä haastatteli kirjailija Juha Itkonen, joka kuvasi Nurmion biisejä kaiken kansan tuntemiksi klassikoiksi. Kun artisti itse vähätteli, ettei hänellä oikeita isoja hittejä ole, Itkonen vastasi:

”No, ei ehkä semmoisia, joita soitettaisiin Kauppatorilla Leijonien voitonjuhlissa.”

Nurmio vahvistaa, ettei kukaan tosiaan ole lätkähuumassa kysynyt häntä torikeikalle. Jokaisen karaokebaarin jokaisessa iltamassa lienee kuitenkin vähintään yksi ”Valo yössä”. Ja Nurmion keikat ovat vaihdelleet isojen firmojen pirskeistä ja ministerivieraista asunnottomien iltamiin ja Eino Leino -seuran illanistujaisiin – voisi sanoa, että ne läpäisevät koko kansan.

”Se on yllättävää, että sama matsku toimii joka osoitteessa. Joskus ajattelin, että näille kirjailijoille täytyy vetää tämmöistä kultivoituneempaa stuffia, ja mietin, uskallanko mä näille asunnottomille vetää näitä rujompia biisejä, kun ne on niiden elämään tavallaan yks yhteen. Että mitä kanttia mulla siihen on? Mut riippumatta sosiaaliryhmästä kaikki ne diggaa enimmäkseen samoja biisejä, vaikka varmaan ihan eri fiiliksellä. Mä koen olevani jonkinlainen silta näiden ääripäiden välissä.”

"Edustan semmoista pelimanni­perinnettä, en ole koskaan käynyt mitään musiikkikouluja tai opistoja."
”Edustan semmoista pelimanni­perinnettä, en ole koskaan käynyt mitään musiikkikouluja tai opistoja.”

Toivo Kärjestä kulkee hieman samankaltainen tarina. Fiinissä yksityistilaisuudessa esiintyessään hän kysyi yleisön toiveita, mihin eräs vuori­neuvos tarinan mukaan vastasi: ”Antaa tulla vain ’Rova­niemen markkinoilla’. Mitä te turhaan kyselette?”

Kärjen tapauksessa sivistyneistön ja silmäätekevien ei kuulunut pitää ”Rovaniemen markkinoista”. Rillumareita pidettiin kerrassaan matalaotsaisena ja rahvaanomaisena viihdemuotona. Reino Helismaa ja Toivo Kärki saivat kuraa niskaansa, koska heidät yhdistettiin tuohon kulttuuri-ilmiöön.

Dumarillumarei on tehty eri ajassa, mutta levy viittaa myös tuohon eroon.

”Silloin 50-luvulla oli kulttuurisotia, missä teilattiin nämä rillumarei-­hommat. Sitten ne kävivät itse vastahyökkäykseen irvailemalla korkeakulttuuria. Laajempi kaari on se, että tämä korkeakulttuurin ja rahvaan kulttuurin välinen jyrkkä vastakkainasettelu on kadonnut kokonaan. Klassiset muusikot tekevät koska tahansa yhteistyötä jonkun alakulttuurin edustajien kanssa ja päinvastoin.”

Nurmion teksteistä voi löytää viittauksia muun muassa Aleksis Kiveen, Lauri Viitaan ja Majakovskiin. Hänen sävellyksensä toisaalta innoittuvat vuoroin surumarsseista ja humpasta, vuoroin arabialaismusasta, malilaisesta ­aavikkobluesista ja räpistä.

”Edustan semmoista pelimanni­perinnettä, en ole koskaan käynyt mitään musiikkikouluja tai opistoja. Olen siinä mielessä samanlainen kuin nämä rillumarei- tai bluesukot, kaikki on korvakuulolta ja käsikopelolta itse opittua. Silloin kun aloitin nämä hommat, oli sääntönä, että lähdettiin kellarista ja joskus ehkä päästään telkkariin. Mutta nyt lähdetään telkkarista ja toivotaan, ettei päädytä kellariin.”

Onko musa hyvää artistin omasta mielestä? Se on edelleen olennaisin kysymys.

”Mulle riittää periaatteessa se, että saan feedbackiä läheisiltä ja samassa skenessä pyöriviltä ihmisiltä. Vaikka totta kai tämmöisessä duunissa myös tarvitaan julkisuutta. Tässä täytyy olla esillä. Jos sä olet tehnyt jotain, totta kai sä toivot, että se saa yleisöä ja menee kaupaksi.”

Viimeisen neljän vuoden ajan Nurmio on tehnyt levyn vuodessa. Viime vuonna hän teki folklevyn Tuomari Nurmio ja Folk-Liisa Ihmemaassa, sitä edellisenä vuonna julkaistiin Tales of Judge Bone Hoedown-kokoonpanon kanssa ja sitä edellisenä Dumari ja Spuget pistivät ulos levyn Bailaa!, kun vuotta aikaisemmin oli tullut bändin nimeä kantava slangilevy Dumari ja Spuget.

”Pää on kuin jonkinlainen pato tai painekattila: kun paine kasvaa tarpeeksi kovaksi, mun on pakko ryhtyä hommiin, en voi enää pysäyttää sitä. Ensin pohditaan vaihtoehtoja: Edessä on torilta eri suuntiin lähteviä katuja. Sä kelaat, mihin päin lähdet. Lähdetkö tuota pientä kujaa vai tuota bulevardia pitkin.”

Dumarillumareilla Nurmio kertoo valinneensa ”vähän leveämmän kadun”. Sillä hän tarkoittaa isoa bändiä ja sen soundia. Tämä ei ole niitä rujoimpia levyjä, kujia roskiksien takana.

Dumarillumarei käsittelee Nur­mion sanoin Suomea ”about kolmen sukupolven ajalta”. Siellä on kaikuja sisällissodasta alkaen. Suomi 100 -levyä taiteilija ei kuitenkaan ole tehnyt: materiaali tuli ensin ja tulkinta sitten.

Kaikki levyn historialliset kerrostumat eivät ole historiassa. ”Tsaari” kertoo samalla nyky-Venäjästä ja ”Joutavia jorinoita” vihapuheesta.

”Toi on käsittämättömästi päässyt handusta toi paskanjauhanta. Tsekkasin joskus netistä jotain palstaa, jossa puhuttiin autoista. Siinä ensin tyypit juttelee parista automerkistä, mutta yhtäkkiä se sävy muuttuu ja alkaa helvetinmoinen haistattelu, joka sitten päätyy tappouhkauksiin. Miten ihmeessä ihmiset tippuu noin ojan pohjalle ikään kuin huomaamatta?”

Maailmassa, jossa vaikutusvaltaiset presidentitkin saattavat puhua tai tviitata läpiä päähänsä ja lietsoa vihaa, Nurmion mukaan kadunmiestäkin saattaa houkuttaa lähteä samoille linjoille.

”Ymmärrän senkin, että ihmisiä huolestuttaa vaikka tämä pakolaiskriisi. Kun maailma muuttuu, jotkut yrittää pitää kiinni fundamentalistisista arvoista ja kääntää maailmaa taaksepäin väkivallan avulla. Totta kai se aiheuttaa helvetisti huolta. Samoin sekin, että kuinka paljon tämänkaltainen maa kestää maahanmuuttoa. Mutta näistä asioista tarvitaan asiallista tietoa ja suoraa keskustelua.”

Vihapuheen aikana tekee toisaalta mieli olla hiljaa, ettei itse joudu kohteeksi. Keskusteluun osallistuminen on käynyt vaikeaksi, ainakin joillekin.

”Nämä niin sanotut valeuutiset, vaihtoehtoiset totuudet ja muut höpinät ovat vaarallisia. Tässä käydään taistelua asioista isossa mittakaavassa: demokratiasta, oikeusvaltiosta, ilmaisunvapaudesta ja siitä, mitkä asiat pitää paikkansa ja mitkä on tabuja. Ja ne, mitkä on tabuja, pitäisi nostaa pöydille ja niistä pitäisi puhua avoimesti. Se on ennen kaikkea politikkojen, toimittajien ja miksi ei myös taiteilijoiden duuni.”

Nurmio ottaa taiteilijoista esimerkiksi Aki Kaurismäen ja hänen uusimman elokuvansa Toivon tuolla puolen.

”Kun katsoo sitä leffaa, sehän on selkeästi satu niin kuin Kaurismäki itsekin sanoo, mutta siinä otetaan emotionaalisella tasolla väkevästi kantaa. Se on sukua Chaplinin leffoille, joiden vuoksi hänestä tuli USA:ssa persona non grata. Sen ajan vainoharhaiset vihanlietsojat eivät sietäneet hänen satujaan.”

Musiikki ei siis ole varsinaisesti pelastanut Nurmiota politiikalta. Hän ei kuitenkaan koe velvollisuudekseen nostaa esiin vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä yhtään sen enempää kuin ”maan hiljaisia”.

”Pidän ihanteena sitä, että teen, mitä mieleen juolahtaa tai minkä sillä hetkellä koen mielekkääksi, tärkeäksi tai hauskaksi.”

Toistaiseksi metodi on toiminut. Nurmiolla on tarpeeksi suosiota, että hän pysyy leivässä, mutta ei niin paljon, että julkisuuden kirot vaivaisivat liikaa.

”Olen pysynyt sopivasti kadun varjoisalla puolella. Olen siihen tyytyväinen. Tasapaino ennen kaikkea.”

Supervallan supersankarit

Helsinkiläinen Night Visions -festivaali tuo Suomeen venäläisen viihdepläjäyksen.

Guardiansin julisteessa poseeraa supersankariporukka, joka tuo väistämättä mieleen Guardians of the Galaxyn avaruusseikkailijat. Mitä pidemmälle venäläinen supersankarielokuva etenee, sitä enemmän läntisiä leffaviitteitä tulee mieleen: Robo­cop, X-Men, ­Fantastic Four, Avengers, Mad Max ja niin edelleen.

Daniel Shapovalov, yksi Guardiansin tuottajista, vastaa sähköpostitse kysymykseen, mikä elokuvassa sitten on venäläistä.

”Elokuva on täynnä viitteitä venäläiseen kulttuuriin. Yksi supersankareista muuttuu Venäjän kansalliseläimeksi, karhuksi. Mukana on vitsejä ja viitteitä, jotka liittyvät olennaisesti venäläiseen elämäntapaan: mentaliteettiin, borssikeittoon ja niin edelleen.”

Shapovalov lisää, että kansallinen elementti ei jää vain pintaraapaisuksi.

”Jokainen supersankareistamme on eri osasta Venäjää, ja jokainen noista osista tunnetaan omista kulttuuri­piirteistään.”

Elokuvan alkutekstit vievät neuvostoaikaan. Valtion leivissä työskennellyt tiedemies on kehittänyt super­ihmisiä sotakoneiksi. Sitten siirrytään nykyaikaan, jossa tiedemies on omien kokeidensa seurauksena pullistunut brutaaliksi pahikseksi.

Armeijassa keksitään, että samaisen superpahiksen kehittämät mutantit voisivat taistella tätä vastaan. Armenialaisesta luostarista löytyy Ler, joka hallitsee kiviä. Kazakstanissa lymyää valonnopeudella liikkuva Khan pyöreine teräaseineen. Siperiassa temmeltää karhumies Arsus, ja moskovalaisessa sirkuksessa tavataan näkymätön nainen Ksenia.

Huumoriyrityksistä huolimatta Guardians on totisempi kuin jenkkiserkkunsa. Se on isolla rahalla ja tosissaan tehtyä viihdettä, joka onkin saanut näkyvyyttä ympäri maailmaa.

Shapovalov uskoo, että Guardians näyttää koko maailmalle laadukkaan vaihtoehdon Hollywoodin super­sankari­kulttuurille.

”Elokuvaamme voi samaistua kaikkialla, sillä se näyttää, että jokainen Telluksen kolkka, jokainen kansakunta ja kulttuuri voi antaa katsojille modernin supersankarielokuvan ja hahmoja, jotka esittelevät heidän kykyjään parhaassa valossa.”

Elokuva ei saanut kotimaassaan kriitikkojen eikä yleisön rakkautta, mutta Shapovalov kertoo, että tekeillä on jo jatko-osa. Tiimillä on muutenkin suuria suunnitelmia Guardiansin suhteen.

”Rahoittajat ja tuottajat eri puolilta maailmaa ovat kiinnostuneita tuomaan taloudelliset ja luovat voimavaransa jatko-osaan, jossa voisi olla mukana myös heidän oma kansallinen supersankarinsa.”

Helsinkiläisen Night Visions -festivaalin ohjelmistossa Guardians on kuriositeetti – kuitenkin genre-elokuva­festarin omaperäiseen profiiliin sopiva kuriositeetti. Ne, jotka eivät pääse paikan päälle todistamaan jäyhää venäläisviihdettä, voivat lohduttautua tiedolla, että Amerikan Guardiansille on tulossa jatkoa.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 saa ensi-iltansa 26. huhtikuuta, heti Night Visionsin jälkeen.

Night Visions 19.–23.4.

www.nightvisions.info

Kotiinpaluu

Leo, 41, huolehtii maatilasta, oppilaista ja lapsistaan mutta ei enää kanna huolta sukupuoli-identiteetistään.

Kuvat Elina Hiironniemi

”Kun olin lapsi, mun äiti halusi, että mulla on pitkät hiukset. Protestoin aina sitä vastaan. Kun olin 7- tai 8-vuotias, sain lupauksen, että kun täytän kymmenen vuotta, saan päättää itse, millaiset hiukset mulla on. Odotin pitkään vaan sitä.

Kun olin varmaan alle kouluikäinen, keskustelin tätini kanssa ja väitin sille, että oon poika tai että musta tulee poika. Muistan, kun se todisteli, että et sä kyllä ole, jotenkin ’pojilla on pippeli’ -tyyppisellä kommentilla. Mä sanoin siinä vaiheessa, että se kasvaa vielä, se on vasta tulossa. Silloin olen ihan uskonut ­asiaani.

En yhtään halunnut olla tyttö, en koskaan. Kaikki asiat, mitkä liittyi siihen, kaikki ulkoiset merkit – pitääkö olla pitkät hiukset tai pitääkö laittaa joihinkin juhliin mekko päälle – ne oli semmoisia kohtia, mistä piti aina taistella.

Olen joskus miettinyt, minkä takia mun äiti piti niin tiukasti kiinni tällaisista. Olinkohan lapsena jo semmoinen, että se mietti, mikäköhän tuo tyyppi on, että pitääköhän sitä ohjata tälle polulle, että se ymmärtää, miten ollaan tyttöjä ja naisia.

Kuitenkin ajattelen, että suurimmaksi osaksi mulla on ollut mukava lapsuus. Ei se semmoinen asia ole, mikä olisi pilannut lapsuuteni, mutta kyllä se aina säännöllisin väliajoin poksahteli esiin, silloin kun oli pakko mennä sen sukupuolen mukaan. Esimerkiksi koulussahan jaettiin silloin ja jaetaan edelleenkin oppilaita aika paljon sukupuolen mukaan.

" Olen halunnut olla itseni puolella myös transihmisenä, en ole halunnut ajatella, että mussa on mitään vikaa."
”Olen halunnut olla itseni puolella myös transihmisenä, en ole halunnut ajatella, että mussa on mitään vikaa.”

Mulla ei oikeastaan ole ollut inhoa vartaloani kohtaan. No silloin kun murrosikä alkoi muuttaa kroppaa naiselliseen suuntaan, oli joskus hankalia hetkiä.

Olen yrittänyt suojella itseäni itseinholta. Olen halunnut olla itseni puolella myös transihmisenä, en ole halunnut ajatella, että mussa on mitään vikaa. Olen ajatellut näin, että yhteiskunnassa on se vika, jos en saa olla semmoinen kun oon semmoisella kropalla, joka mulla silloin oli.

Lapsena oli vielä helppo olla jollain tavalla sukupuoleton, ainakin omissa mielikuvissa. Murrosikäisenä ajattelin, että mulla ei ole mitään keinoja taistella sitä sukupuolittamista vastaan. Ja sama juttu murrosiän jälkeen.

Halusin tietenkin pois Juupajoelta. Ehkä yksi syy oli, että siellä tunsi olevansa monella tavalla ulkopuolinen monessa jutussa. Muutin Helsinkiin, enkä enää ajatellut olevani transihminen, identifioiduin enemmän lesboksi. Mulla oli ihan selkeä mielenkiinto, olin kiinnostunut naisista. Se lesbo-­lokero oli paljon yksinkertaisempi.

Siinä yhteisössä, missä kakskymppisenä olin mukana, oli tilaa sille, ettei ollut naisellisen näköinen nainen. Sai olla sen näköinen kuin oli. Oli suorastaan enemmän normi olla sen näköinen, ettei ole mitenkään naisellinen.

Se yhteisö helpotti mun tilannetta niin paljon, että en enää siinä vaiheessa miettinyt transasiaa. Mulla meni kymmenen vuotta Helsingissä ennen kuin rupesin miettimään sitä uudestaan. Se vähän niin kuin unohtui.

Sen aikakauden loppu oli se, kun tapasin nykyisen puolisoni. Tajusin, että olemme erilaiset sukupuoleltamme, niin pään sisässä kuin ulkoisestikin. Puolisoni on nainen, ja minä olen jotain muuta.

En identifioidu voimakkaasti mieheksi. Kyllä mä ajattelen, että tässä mieslokerossa on kivempi olla – paljon kivempi kuin siinä naislokerossa – mutta jos saisin valita, ottaisin sen kolmannen lokeron.

Kun aikanaan tajusin sen transasian, menin tutkimuksiin, koska se oli ainoa keino fyysisiin muutoksiin. Ne tutkimukset oli mulle jotenkin tosi traumaattinen kokemus. Tajusin, että valta tässä asiassa on jossain aivan mun ulkopuolella. En itse pysty päättämään tästä, vaikka haluaisin.

Vieläkin kun menen siitä paikasta ohi, mulle tulee sellainen olo, että jos voisin räjäyttäisin sen paikan. Se oli niin kauheeta.

Ihmiset, joita siellä oli, tarkoittivat ehkä hyvää mutta olivat aivan pihalla minkäänlaisesta sukupuolen käsitteellis­tämisestä. Silloin tajusin, että ei todellakaan kannata ruveta puhumaan mistään tällaisesta, että ’en ole ihan täysin mies tai nainen’. Pitää vain sanoa, että haluan olla mies. Muuten tulee ongelmia.

Kävin juttelemassa semmoisen sairaanhoitajan kanssa. Se esimerkiksi aina kehui mua, jos mulla oli jotenkin erityisen miehekkäät vaatteet. Ihan niin kuin suku­puoli-­identiteettini olisi ollut todellisempi tai hyväksyttävämpi tietynlaisissa vaatteissa. En silloin todellakaan kaivannut sellaista holhoavaa päähän taputtelua. Tämmöiset ihmiset tekee todella, todella tärkeitä päätöksiä toisten elämän suhteen, eikä ne kuitenkaan tajua mistään mitään.

Ajattelin jo silloin, että olisi hienoa, jos voisin taistella sen asian puolesta ja muuttaa systeemiä siihen suuntaan, ettei ole pakko olla mies tai nainen. Mutta samalla ajattelin, ettei mulla ollut varaa sellaiseen. Prosessi oli mulle niin tärkeä, etten ottanut minkäänlaisia riskejä.

"Nyt kun mietin sitä, niin transihmisenä mä pystyin kuvittelemaan palaavani takaisin maalle, mutta lesbona en varmaan olisi voinut kuvitella palaavani."
”Nyt kun mietin sitä, niin transihmisenä mä pystyin kuvittelemaan palaavani takaisin maalle, mutta lesbona en varmaan olisi voinut kuvitella palaavani.”

Ne tutkimukset oli mulle jotenkin niin kova pala, että mulle tuli niistä totaaliuuvahdus, tämmöinen burn out -tyyppinen. Kyllästyin myös Helsingissä oloon ja halusin pois. Olin tosi tyytyväinen, kun muutettiin Tampereelle.

Tampereella mä varmaan keksin sen, että haluan takaisin maalle. Ehkä se liittyi vähän siihen transasiaankin. Nyt kun mietin sitä, niin transihmisenä mä pystyin kuvittelemaan palaavani takaisin maalle, mutta lesbona en varmaan olisi voinut kuvitella palaavani.

Mulla on selvästi aika vahvat juuret, mutta en sitä aikaisemmin vaan tajunnut. Ehkä ne identiteettiasiat oli silloin niin pinnalla, ettei elämään oikein mahtunut mitään ­muuta.

Sukupuoliasia ei ole enää niin pinnalla. En pohdi sitä päivittäin, en varmaan edes viikottain. Se on semmoinen pieni häiritsevä kivi kengässä -tyyppinen asia.

Me ollaan asuttu Juupa­joella nyt jotain viisi vuotta. Se on pieni paikka, missä on yksi teollisuustaajama ja sitten loppu sitä maaseutupuolta. Me tosiaan ollaan siellä ihan maaseudulla. Tykkään tehdä maa- ja metsätöitä, mutta tekemistä on liikaa.

Mulla on koko ajan vähän huono omatunto siitä maatilasta ja varsinkin niistä metsätöistä.

Kun palasin takaisin, mun äiti oli jo käynyt oman prosessinsa läpi ja oli tehnyt paljon hyvää työtä mun puolesta. Se kertoi kaikille ihmisille, että nyt se on Leo-niminen ja se on tehnyt tällaisen muutoksen elämässään.

Osa vanhemmista sukulaisista tuli oikein katsomaan minua, hyväksymään minut. Oikeasti halusivat nähdä, että minkä näköinen se nyt on ja millainen se nyt on. Tulivat sanomaan käsipäivää ja kertomaan, että muistan, kun olit viimeksi semmoinen 5-­vuotias lettipäinen tyttö. Jotenkin vähän huvittavaa, mutta en todellakaan millään tavalla loukkaantunut siitä.

Mä en ole kyllä loukkaantunut tuollaisesta vissiin koskaan. En ajattele, että mun pitäis piilottaa entistä elämääni. Ihmiset ei yleensä tarkoita pahaa, vaikka ne sanoisi jotain hölmöä. En jaksa esimerkiksi korjata ihmisiä, että ei saa sanoa sukupuolenvaihdos, pitää sanoa sukupuolenkorjaus.

Jos puhun ihmisten kanssa, jotka ei ole transihmisiä ja joilla ei ole samaa kokemusta, yritän käyttää kieltä, josta ne ymmärtää, mistä puhun. Siinä mielessä kuitenkin välitän termiasioista, että olis ihan kiva, että mediassa käytettäisiin oikeita termejä.

"Joskus ajattelen, että mun pitäisi jotenkin tulla ulos kaapista, että se olisi reilua muita ihmisiä kohtaan."
”Joskus ajattelen, että mun pitäisi jotenkin tulla ulos kaapista, että se olisi reilua muita ihmisiä kohtaan.”

En mä mitenkään kaapissa ole siellä Juupajoella, en tietenkään, koska palasin takaisin lapsuuden maisemiini toisella nimellä ja niin sanotusti toisessa sukupuolessa. Ei se mikään salaisuus ole, mutta en ole myöskään julkitransihminen, että esimerkiksi puhuisin asiasta ja pitäisin koulussa jotain esitelmiä.

Mä opetan 3–9-luokkalaisia, se vähän vaihtelee vuosittain. Yläkoululaisten kanssa voi enemmän keskustella asiasta. Harvoin ne kyllä lähtee kauniisti keskustelemaan.

Yläkoululaisilta on muutaman kerran tullut semmoisia kommentteja, että ’hähää, sä olit ennen nainen’. Sen tyyppisiin kommentteihin mä olen yleensä vain vastannut, että ’niin, mitä sitten, onko siinä naisena olemisessa jotain vikaa’. Keskustelu jää yleensä siihen.

Aikuiset ihmiset ei kysy mitään. Se on minusta todella outoa. Tiedän, että siellä koululla varmaan puolet opettajista tietää tasan tarkkaan mun taustat, mutta ne ei ole kertoneet niille toisille ihmisille.

Opettajanhuoneessa joku on joskus alkanut kertoa jotain ’transuvitsiä’, ja se on äkkiä vaien­nettu. Se opettaja ei selvästikään ole tiennyt minusta. Joskus ajattelen, että mun pitäisi jotenkin tulla ulos kaapista, että se olisi reilua muita ihmisiä kohtaan. Mutta sitten ajattelen, etten jaksa, en halua. Se ei tunnu niinkään pelottavalta, se tuntuu lähinnä rasittavalta. Olisi jotenkin hankalaa lähteä informoimaan työkavereita transasiasta, kun muutenkaan en jaa kovin henkilökohtaisia juttuja työpaikalla.

Siellä on ihan mukavia työkavereita. Voisi olla joskus ihan kivakin jutella sukupuoleen liittyvistä asioista.

Ei mua epäilytä se, että oppilaiden vanhemmat tietää tai saisi tietää. Ei mulla ole trans­ihmisenä tai muutenkaan syrjintäkokemuksia. Mulla on vahva luottamus siihen, ettei mua kyllä syrjitäkään. Tiedän, että olen oikealla asialla.

Meillä on 2- ja 4-vuotiaat lapset. Ne kutsuu mua iskäksi tai nimellä. Lapset saa ajatella, että mä olen mies. En mä ala niitä kauheasti korjaamaan, varsinkaan vielä. Sitten kun ne kasvaa vanhemmiksi, voin keskustella asiasta, että tarviiko olla pelkästään mies tai nainen.

Vanhempi on sellaisessa vaiheessa, että kun silitin vaaleanpunaista paitaa itselleni, niin se oli että ’ei pojat tykkää pinkistä’. Sillä on jotenkin hirveän vahvana se, että tässä on tyttöjen ryhmä, minä olen täällä ja tykkään pinkistä ja prinsessoista. Ja pojat on tuolla. Tietenkin yritän laajentaa sitä näkemystä.

Lapsille ollaan kerrottu mun taustat niin kuin ne on. Vanhempi aina välillä muistaa sanoa, kun se miettii näitä tyttö–poika-asioita, että ’niin, mutta sinä oletkin erilainen: olit ennen tyttö ja nyt olet poika’.

Mä haluaisin, että meidän lapsilla olisi semmoinen olo, että ne on tienneet mun taustat aina, että niitä ei ole erikseen kerrottu. Samoin lasten omat taustat, että ne tietää olevansa lahjasolulapsia. Me ei tehdä asiasta mitään numeroa, mutta kun mennään vaikka sen klinikan ohi, niin kerrotaan, että tuolla teidät on laitettu alkuun.

Mä olen sitä mieltä, että ei salaisuuksia.”